AutoDonBoskoOstrava - Salesiánské středisko Don Bosco v Ostravě postoupilo v programu Prazdroj lidem do veřejného hlasování s projektem Oratoř na ulici II., v němž žádá o 180.000 Kč na osobní auto před karavan – mobilní klubovnu, potřebnou pro terénní pedagogickou práci s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy Podpořit tuto žádost můžete i vy svým hlasem prostřednictvím internetu a SMS. 

 

 Počátkem června byl zahájen již 13. ročník grantového programu Prazdroj lidem v Moravskoslezském regionu. Novinkou letošního ročníku je zvýšení maximální částky, o kterou mohou žádat neziskové organizace na 500.000 korun. Rada reprezentantů složená z osobností veřejného života severomoravského regionu vybrala nejkvalitnější a nejpotřebnější projekty pro region s ohledem na jejich dopad a dlouhodobou udržitelnost. Do veřejného hlasování jich vyslala 22, o kterých budou již tradičně rozhodovat občané pomocí internetu a SMS. Jedním z nich je i projekt ostravských salesiánů Oratoř na ulici II. s žádostí o 180.000 korun na osobní auto před karavan – mobilní klubovnu. Zdroj: http://www.prazdroj.cz/cz/o-nas/prazdroj-lidem/moravskoslezsky-region/prazdroj-lidem-2014

 Popis a cíl projektu: Již tři roky vyjíždí za dětmi do vyloučených lokalit Ostravska upravený karavan – mobilní oratoř a klubovna. Je zařízen tak, aby si v něm mohly děti hrát a věnovat se i učení. V tuto chvíli je snahou Salesiánského střediska Don Bosco rozšířit tuto aktivitu na celé rodiny. Salesiánům již dosloužilo původní staré vozidlo a cílem projektu je zakoupení ojetého auta, které bude schopné dopravit klubovnu do míst, v nichž tyto rodiny žijí.

1) Hlasováním přes internet

Projekt číslo 13: Oratoř na ulici II v hlasovacím formuláři. Z každého počítače (jedné IP adresy) lze hlasovat 5x. Vícekrát lze hlasovat při vyplnění nepovinných údajů. Mezi jednotlivými hlasováními však vždy musí být prodleva minimálně 30 min.

2) Zasláním SMS přesně ve tvaru: PLRmezera13 na číslo tel: 737544867

Z jedné SIM karty je možné hlasovat pouze jednou. SMS zpráva je zpoplatněna jako běžná SMS zpráva.          O tom, jak takový Oratoř na ulici vypadá, se dozvíte zde: http://www.prazdroj.cz/data/web/prazdroj-lidem/2013/ms-region/952878e-310513-ms.pdf

 Hlasování zde:

http://ostrava.sdb.cz/novinky/stredisko-volneho-casu/hlas-pro-auto/

Oratoř na ulici – terénní pedagogická práce s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy

Tento program je realizován ve Středisku třetím rokem. Nejdříve byl pouze sezónní (od dubna do října). Od ledna 2012 pracovníci jezdí do lokalit s karavanem, provoz je tedy celoroční, ve 4 pracovních dnech, v 5 lokalitách.

Program je určen především pro děti  předškolního věku, které žijí ve vyloučených lokalitách, a nikdo s nimi soustavně nepracuje. Rodiče zabezpečují pouze materiální potřeby dětí, nestimulují je k duševnímu a osobnostnímu rozvoji. Život dítěte je omezen pouze na lokalitu, kde žije. Děti většinou nemají žádný kontakt s vnějším světem ani představu o něm. Neumí si hrát, a pokud provádí nějakou aktivitu, je většinou destruktivní.

Prováděné aktivity vedou k seznámení s okolním světem, zlepšení sociálních dovednosti, osvojení a fixace znalostí potřebných úspěšnému vstupu do školy, posílení sebevědomí, rozvíjení vzájemné spolupráci, vybudování důvěry, poskytování pozitivních vzorů, srozumitelnému zprostředkování vzorce chování majority a zároveň pozitivně ovlivňují zažitý kastovní systém v komunitě a podporují vzájemnou spolupráci mezi dětmi z různých kast.

Pro děti mladšího školního věku program nabízí pravidelné doučování v karavanu i v rodinách. Tyto děti také mohou navštěvovat programy ve Středisku.

Součástí programu je také práce s dětmi, které bydlí na ubytovnách.

 

 

Pin It