„Brána k víře“ (Sk 14,27) je pro nás vždy otevřena.“ (Porta fidei 1)

Umíš si představit, co to znamená, že Bůh je štědrý? Mně pomáhá představa, že Bůh by stvořil jen jednu jedinou louku, na níž by sice byly všechny květiny světa, ale od každého druhu pouze jeden. A Bůh by nám řekl: „Toto všechno umím stvořit, ale vám ať stačí ukázka. Posílejte sem děti na exkurze…“

Smutná a zároveň směšná představa, zvláště když si uvědomíme, že na celém světě existují miliardy luk a na nich biliardy květů. Velkou většinu z nich nikdo nikdy neuvidí, ale Bůh jim přesto dává vyrůst. Jen tak, pro potěšení andělů. A to jsou jen květy. Co teprve kameny, stromy, mraky, řeky, jezera, ryby…? Bůh je nesmírně štědrý!

Důkazem toho je i lidstvo. Je nás teď na zemi přes sedm miliard. A pro Boha nikdo není anonymní, každého zná jménem, a ví i to, kolik má kdo vlasů na hlavě. Dokonce myslí na mě, kdykoli mi nějaký vlas z hlavy spadne. Jistý plešatý muž řekl, že jeho plešatost mu připomíná, kolikrát musel na něho Bůh s láskou myslet, dokud mu vypadali všechny vlasy J A on teď s láskou myslí na Boha…

Když je Bůh tak štědrý, proč mu nevěříme? Klasickým příkladem takové nevěry jsou potraty – „nemůžeme mít další dítě, protože na to nemáme“… Abych uvedl nějaký běžnější příklad – práce v neděli. „Musím pracovat i v neděli, moje firma musí fungovat i v neděli, protože…“ A možná ještě častější příklad: „Nemám čas na modlitbu, protože mám hodně práce.“

Zkusím na tyto příklady nevěry v Boží štědrost odpovědět příkladem ze židovského prostředí. V židovství existuje pradávná tradice, že Mesiáš přijde v sobotu. Proto ti Židé, kteří se této tradice drží, v sobotu nevaří, nechodí na procházky, opravdu nic nedělají. „Protože kdyby dnes přišel Mesiáš, bylo by trapné, aby mě našel dělat věci, které jsou jen pozemské. Ať mě najde radovat se a čekat!“ Chápeš? Čekají Mesiáše! A tak zpívají, tančí, čtou Bibli… a čekají. Když pak vyjde na obloze první hvězda a sobota skončí, zklamaně říkají: „Tak Mesiáš dnes nepřišel, možná příští sobotu.“ A začínají pracovat. Dnes se však k tomu často přidávají i toto: „Křesťané nemohou mít pravdu. Tvrdí, že Mesiáš už přišel, a že se s ním setkávají v kostele. Proč to na nich není vidno, když z kostela vyjdou ven?“

Au! Až to zabolí číst takový příklad. Proč na mě není vidno, když vycházím z kostela po mši svaté, že jsem se setkal s Mesiášem?

Na Slovensku na Kysucích se snad před každým kostelem v neděli prodávají korbáčiky, med, ořechy, mák… A lidé vycházejí z kostela a kupují. Sice nečekají Mesiáše, ale návštěvu. Anebo využijí příležitosti na dobrý nákup. Protože si myslí, že jim doma něco chybí. Zkrátka nevěří, že pokud dají neděli Bohu, tak Bůh se jim o všechno postará. Štědře.

Ještě jednou o Židech. Znáš důvody, proč Bůh dopustil babylónské zajetí? I proto, že nezachovávali příkaz o sedmém a o jubilejním roce. Jednou za sedm let nesměli totiž orat ani sít, měli jíst pouze to, co se urodí samo. Aby si zem odpočinula. A po 7x7 letech následoval rok jubilejní (tedy jednou za 50 let), kdy taky neměli orat ani sít (tedy dva roky za sebou neměli obdělávat půdu), měli odpustit všechny dluhy, vrátit pozemky jejich původním majitelům a propustit otroky. Měli se spolehnout na Boží starostlivost a štědrost. No Židé se na to vykašlali a jejich „vinice osiřela…“

Máme úžasného Boha. Kromě toho, že je štědrý, je i nesmírně trpělivý. I s tebou. Čeká, až uvěříš v jeho štědrost a starostlivost.

Už jen poslední příklad. Víš, proč je nařízen tzv. eucharistický půst, tedy hodinu před svatým přijímáním nejíst? Ne proto, že by Pánu Ježíšovi překáželo, že máš něco v žaludku. Ale proto, abys jemu i lidem kolem sebe dal najevo, že nic jiného tě nemůže nasytit. Někteří úzkostlivě dodržují tu hodinu a ještě se v kostele dívají na hodinky, smí-li se už postavit do řady… Jiní se postí možná celé odpoledne, přičemž na to ani nemyslí, jen touží být s Ježíšem…

Takže dnes se setkává Boží štědrost a naše malost. Boží starostlivost o vinici a naše obavy o úrodu. Zkus se tento týden denně alespoň jednou v nějaké věci spolehnout na Boha. Přitom nezapomeň na starou pravdu: „Všechno dělej tak, jakoby to záviselo jen od tebe, a přitom důvěřuj tak, jakoby to záviselo jen od Boha.“ Bude se ti lépe a radostněji žít. Dokonce si možná budeš i zpívat…

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

 

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze http://dcza.sk

Překlad: P. Dr. Marcel Puvák

Pin It