Olomouc - Olomoucký arcibiskup Jan Graubner napsal u příležitosti závěru Roku rodiny pastýřský list, v němž povzbuzuje rodiny a pojmenovává hlavní překážky, kterým v dnešní společnost čelí. Nejnovější pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera navazuje na jeho šest předešlých listů adresovaných věřícím olomoucké arcidiecéze během uplynulého roku a které se tématicky týkaly rodiny. Oceňuje, že se jeho listy setkaly s živým přijetím, a věří, že přispějí "k ozdravení rodin, na nichž je závislá budoucnost církve i společnosti".

Arciiskup se ve svém posledním listu věnuje konkrétním tématům ohrožující rodiny v dnešní době: nesezdaná soužití, potrat (chirurgický i chemický prostřednictvím tablety RU-486), antikoncepce, neplodnost, umělé oplodnění, tzv. manželství osob stejného pohlaví, homosexualita či změna pohlaví. Je si vědom toho, že zmíněné problémy jsou náročné, ale považuje za svou povinnost nezamlčovat pravdu, která může být nepříjemná. Zároveň dává všem naději, že řešení obtížných situací a smíření s Bohem je vždy možné.

Plné znění pastýřského listu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera je k dispozici zde.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner je delegátem za Českou republiku na biskupské synodě o rodině, která začíná v neděli 5. října v Římě.

Pin It