BilaHubertBílá - Myslivci z beskydských lesů zamířili v sobotu 27. 9. na jubilejní 10. svatohubertskou mši svatou do obce Bílá. Akci připravila obec Bílá ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským. Biskup František Václav Lobkowicz oslavil společně s myslivci jejich patrona sv. Huberta.

Program zahájila cesta na hřbitov, kde se biskup společně s myslivci pomodlil za zemřelé myslivce a lesníky. Následoval průvod se svatohubertským jelenem, jízdou a kočáry, který zamířil k loveckému zámečku. Přede mší svatou proběhl tradiční ceremoniál pasování na lovce svatohubertského jelena. Letos se této cti dostalo myslivci Jaroslavu Zemanovi. Pasování se ujal vrchní lovčí Vladislav Krop.

Biskup Lobkowicz sloužil mši svatou společně s místním duchovním správcem P. Jaroslavem Foltou a hrabyňským farářem Edmundem Kempným. Bohoslužbu doprovodí hrou na lesní rohy trubači mysliveckého sdružení z Přerova. Zpěvem liturgii doprovodí sbor Chorus Collegium Odry. Po mši svaté následovala v areálu hotelu Bauer ukázka výcviků dravců a přímo v hotelu pak pořadatelé připravili občerstvení se zveřinovým gulášem.

Za patrona myslivců je považován sv. Hubert, který žil na přelomu 6. a 7. století. Zemřel v roce 727. Pocházel z velmi bohaté šlechtické rodiny v Akvitánii. Měl velkou zásluhu na pokřesťanštění Arden. Před svým Theodoricha III. Hubert byl lidumil s dobrým srdcem a byl považován za zastánce spravedlnosti. Více k legengě o svatém Hubertovi naleznete zde.

Událost na Bílé zaznamenal fotograf Pavel Zuchnický, na fotoreportáž se můžete podívat ve fotogalerii.

Pin It