Kopřivnice – Patronku církevních škol českou kněžnu svatou Ludmilu si v úterý 16. 9. připomněli žáci, studenti a pedagogové církevních škol. V tento den školy nabídly dětem přednášky, výlety a soutěže. Žáky Základní školy svaté Zdislavy v Kopřivnici oslava Dne církevních škol čeká v pátek 19. 9. Celá škola se vydá na pouť do Štramberku.

Cílem pouti bude štramberská kaple sv. Kateřiny. Děti se na místo, kde bude v 9.00 a 10.30 hodin sloužena mše svatá, vydají autobusy nebo pěšky. „Žáci I. stupně pojedou ke kapli autobusy, zpátky do školy se vrátí pěšky, kde dostanou oběd,“ informuje o programu webová stránka školy. Pěší pouť ze Štramberku do Kopřivnice bude mít trasu dlouhou sedm kilometrů.

Žáci II. stupně si úsek cesty projdou dvakrát. Od školy ze Štefánikové ulice v Kopřivnici vyrazí pěšky v 8.00 hodin. Ke kapli sv. Kateřiny ve Štramberku dojdou ve chvíli, kdy jejich mladším kolegům bude končit mše svatá. Bohoslužba pro žáky 6. až 9. tříd začíná v 10.30 hodin. Po jejím skončení se vydají zpátky ke škole. Putování starších školáků bude mít délku okolo patnácti kilometrů.

Předpokladem k realizaci jednodenního výletu do Štramberku bude příznivé počasí. Aktuální předpověď hlásí na pátek 19. 9. oblačno s denními teplotami v rozmezí od 20 do 22°C. Podle pokynů školy se mají děti na výlet vybavit dobrými botami, oděvem do přírody, pláštěnkou a zásobou tekutin. Nemají zapomenout na čepici a svačinu. Škola zajistí várnici s čajem, která bude k dispozici u kaple sv. Kateřiny.

Pin It