Cvilín - V neděli 14. září se v kostele Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže konala na Cvilíně hlavní pouť. Hlavní poutní bohoslužbu sloužil v 11.00 Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání, jenž pohovořil o nutnosti naděje v životě křesťana a symbolice kříže, jehož svislé břevno symbolizuje náš vztah k Bohu a vodorovné naše vztahy k ostatním lidem.

Hlavní mši sv. v 11.00 sloužil Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání. Ve své homilii se zmínil převážně na otázky spjaté s obětí, utrpením, ale i nadějí a radostí. Nejprve se obul do myšlení dnešních lidí, jejichž jedinou správnou a oslavovanou životní vizí je užívání si, braní plnými hrstmi všeho, co život přináší, a neochota se něčeho vzdávat. Oproti tomu postavil příběh jednoho svého známého, který se poté, co se zamiloval, změnil. Začal totiž žít pro někoho, našel v sobě najednou sílu se pro druhého obětovat, vzdávat se svého, žít pro něho, resp. pro ni. Láska lidi mění, poznamenal o. Adam, a podotkl, že v naší lásce nám má být vzorem láska Mariina – láska až do krajnosti.

A nejen láska, ale i naděje. Opět použil jeden starý příběh ze své zkušenosti, kdy si mu jedna starší žena postěžovala, že její děti a vnuci se nikdy nepolepší. „Vy jste je už odepsala, ztratila jste naději,“ řekl jí tehdy a dodal, že takto ztratila vše.

Naději v Boží pomoc máme mít vždy, řekl též a neopomněl dodat, že má jít o naději v Boha, ne ve vlastní síly. Jen Boží milosrdenství nám zasloužilo jít do nebe. Boží milost a Kristův kříž jsou dva veledůležité elementy, s nimiž musíme nejen počítat, ale i spolupracovat. Právě kříž je pro tuto naši snahu znamením – skládá se ze dvou břeven – to svislé symbolizuje náš vztah k Pánu, to vodorovné naše vztahy k ostatním lidem, a takto celý je třeba jej nést.
Mši sv. a následnou adoraci doprovázela krásným zpěvem a hudbou Schola brněnské mládeže pod vedením dirigenta Štěpána Policera.

Fotografie z pouti naleznete zde: http://kostelcvilin.cz/?download=foto-hlavni-pout-na-cviline

Byly slouženy celkem čtyři mše svaté, tři v češtině a jedna v polštině. Navíc se v 10.00 hodin konala křížová cesta, kterou vedli br. Bohdan Heczko, OFMConv. a paní Jitka Navrátilová z Národního centra Rytířstva Neposkvrněné v ČR. Křížová cesta probíhala přesně jako před oněmi dvěma tisíci lety – zatímco kolem jednotlivých zastavení procházeli věřící s modlitbou na rtech, u stánků s perníkovými srdci a pouťovými obrázky se vesele srocovaly zástupy jiné…

 

Pin It