MenzaVaclav2Ostrava - Svatý Václav jako patron české země je v Ostravě uctíván již od raného středověku. Nejstarší ostravský kostel, který byl vybudován ve 13. století, je zasvěcený právě svatému Václavovi. Poutní oslavy zde začínají již ve čtvrtek 27. 9. v 18.00 hodin večerní mši svatou a modlitbou za národ. V pátek 28. 9. bude v kostele sloužena mše svatá v 7.30 hodin s modlitbou ranních chval. Hlavní poutní mši svatou bude od 9.30 hodin sloužit ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, který během liturgie posvětí nový obětní stůl a ambon.

MenzaVaclav1Autorem oltářní menzy a místa odkud je předčítáno Písmo je brněnský architekt Marek Štěpán, který pochází z Frýdku-Místku a je autorem řady současných církevních staveb. „Návrh menzy je plně kontextuální, tedy v souladu s  místem – nejstarším ostravským kostelem. Zároveň je konceptuální -  bere materiál a tvarosloví pilířů v  hlavní lodi kostela  a transformuje je do podoby nové menzy,“ popisuje nové vybavení kostela architekt Štěpán. Na první pohled je vidět, že si autor vypůjčil při realizaci oltáře a ambonu motiv kamenných gotických sloupů. „Konkrétně je vzat jediný zachovaný starý prvek – patice sloupu – je otočena a zvětšena a vytvořena z ní menza. Dotváří tak vyššími harmonickými frekvencemi estetický akord zdejšího kostela. Symbolicky se tak stává úhelným kamenem kostela, chápaného v duchovní rovině,“ rozvíjí myšlenku architekt.

Menza a ambon navazuje na rekonstrukci interiéru kostela z let 2003-4. „Zadání tehdy znělo vytvořit multifunkční sakrální prostor s převažující liturgickou funkcí, využitelný i pro koncert, výstavu nebo divadlo. Téma mi bylo blízké a o to bližší, že zde chodíval před válkou jako malý kluk můj otec, děd mé ženy a babička tety,“ dodal architekt Marek Štěpán. Kámen, který je na menzu a ambon použit je Božanovský pískovec a vyrobila jej podle návrhu architekta Štěpána stavební firma Roberta Winklera z Velkých Hoštic na Opavsku, která se také podílela na opravě kostela.

Kostel svatého Václava byl koncem devadesátých let 20. století veřejnosti uzavřen kvůli havarijnímu stavu. Statiku kostela narušilo dlouhodobé podmáčení základů vlivem důlní činnosti a provozu těžké dopravy v bezprostřední blízkosti stavby. S rozsáhlou rekonstrukcí se začalo v roce 1997 a trvala až do roku 2004. Od znovuotevření slouží kostel k pravidelným ranním bohoslužbám každou sobotu jako filiální kostel farnosti Moravská Ostrava. Sousedství televize Noe umožňuje z kostela přímé přenosy nedělních bohoslužeb, které navštěvují farnosti z celé České republiky. Diváci televize mohou sledovat z tohoto kostela také přímé přenosy různých koncertů. Během turistické sezóny působí v kostele sv. Václava průvodcovská služba. V loňském roce byly uvedeny do provozu zrestaurované barokní varhany, které požehnal biskup František Václav Lobkowicz. Historicky a zvukově cenný hudební nástroj se podařilo oživit varhanářům z krnovské dílny Kánský-Brachtl. Na varhany zahraje v pátek 28. 9. na závěr svatováclavské pouti diecézní organolog Jiří Krátký. Koncert začíná v 18.00 hodin ihned po skončení večerní mše svaté, která bude sloužena od 17.00 hodin.

Pin It