Slider na hlavní straně

Apoštolský administrátor diecéze reaguje na zpřísnění opatření v nouzovém stavu, které vyhlásila Vláda České republiky a dotýká se rovněž aktivit církve. Slovo biskupa Martina Davida bude přečteno při nedělních bohoslužbách 11. října, které bude moci ještě navštívit 100 osob. 

Pravý Bože a pravý Člověče, skutečně přítomný v této Nejsvětější svátosti, – klaníme se Ti, Pane.

Náš Spasiteli, Bože-s-námi, věrný a oplývající milosrdenstvím, – klaníme se Ti, Pane.

Králi a Pane celého stvoření a dějin, – klaníme se Ti, Pane.

Vítězi nad hříchem a nad smrtí, – klaníme se Ti, Pane.

Příteli člověka, vzkříšený z mrtvých a stojící po pravici Otce, – klaníme se Ti, Pane.

V neděli 11. října se ještě na mši svatou dostane 100 osob. Od pondělí 12. října se podle vládního nařízení nemůže ani v kostele shromažďovat více než 10 lidí. Bohoslužby a další program se opět přesune do virtuálního prostoru jako na jaře tohoto roku. Připomínáme přehled možností, jak mše svaté sledovat.  

Frýdlant nad Ostravicí - Akce "Stromy pro Ondřejník" se v plánovaném termínu 17. října 2020 neuskuteční. Současná složitá epidemiologická situace je důvodem pro změnu termínu. Registrace zůstávají v případě zájmu o sázení v novém termínu v platnosti. Všichni budou informováni e-mailem. Nový termín se připravuje na jaře 2021.