Poslední zprávy

Bůh ústy Izajáše ohlašuje, že tvoří něco nového. Žalmista popisem návratu zajatců z babylonského zajetí tuto novost konkretizuje - Pán přivedl zpět zajaté: „Velké věci učinil Hospodin." Evangelista Jan to "nové" konkretizuje v příběhu o ženě, kterou farizeové obviňují z cizoložství a čekají, že Ježíš bude souhlasit s ukamenováním a ztratí pověst milosrdného učitele, nebo odmítne Zákon. Ježíšův přístup je však šokující a zcela nový... A také apoštol Pavel, který byl skvělým znalcem Písma a důsledně zachovával Zákon, říká, že to „nové“ – Ježíš – mu stojí za to, aby všechno ztratil...

Opava – Z pátku 8. dubna na sobotu 9. dubna se v opavské konkatedrále Panny Marie uskuteční čtyřiadvacetihodinové čtení z Bible.Za dvacet čtyři hodin se v opavském chrámu vystřídá asi 200 lidí různých věkových kategorií a sociálních vrstev při čtení biblických úryvků Nového zákona.

Diecéze – V pátek 25. 3. se farnosti připojily k výzvě papeže Františka – 24 hodin pro Pána. Ve snímcích nahlédneme do farností Krnov a Paskov. V Krnově se v rámci výzvy konal Večer chval a modliteb za Ukrajinu se mší svatou. Ve farnosti Paskov byla součástí programu pobožnost křížové cesty a mše svatá, kterou sloužil P. Dariusz Nawarowski, rozjímání s písněmi, tichá adorace a závěrečné požehnání.

Frýdek – Apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David se společně s kněžími a věřícími připojil k výzvě papeže Františka a modlitbám za mír na Ukrajině a ukončení válečného konfliktu. V pátek 25. března slavil v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku v den slavnosti Zvěstování Páně mši svatou spojenou s obřadem zasvěcení. Na slavnost připutovalo i mnoho poutníků z různých míst diecéze.

Při čtení dnešního evangelia – podobenství o marnotratném synovi – mě oslovila hned druhá věta, v níž farizeové a zákoníci dotírají na Ježíše: „Tento přijímá hříšníky a jí s nimi“ (Lk 15, 2). Jak šťastný jsem člověk! Jsem hříšník a Bůh, aby mě zachránil, vysvobodil, oživil, tak si sedl se mnou a se mnou stoluje (Zjv 3. 20)!

Frýdek - Do baziliky Navštívení Panny Marie v den Slavnosti Zvěstování Páně připutoval v pátek 25. března apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David. Společně s kněžími a věřícími se připojil k výzvě papeže Františka a modlitbám za mír na Ukrajině a ukončení válečného konfliktu. Součástí bohoslužby byl obřad zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Zveřejňujeme text kázání biskupa Martina Davida, které pronesl při této vyjímečné bohoslužbě. 

Odry - Dvakrát musela Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České, která je zakladatelem a pořadatelem Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol, akci odložit. Po dvouleté covidové přestávce Odry ve dnech 22. a 23. března opět ožily mladými umělci z moravských církevních škol. Snímky z 28. ročníku akce najdete na facebookové galerii církevní školy

Vatikán zaslal biskupům dopis i text modlitby k úkonu zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, který povede papež František 25. března v 17.00 hodin. Svatý otec zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. Přinášíme oficiální český překlad textu úkonu zasvěcení i dopisu papeže Františka biskupům.

Diecéze – Noc kostelů se v letošním roce uskuteční v pátek 10. června. Zvány jsou všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví.

Olomouc - Jedna noc, dvě poutní místa, 50 km. To je postní pěší pouť s názvem Železný poutník. Po dvou letech absence se poutníci vydají na cestu v pátek 1. dubna ze Svatého Kopečku, aby druhý den ráno stanuli před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. Kromě čelovky a svačiny patří k nutné výbavě také nadšení, vytrvalost a pořádný kus odhodlání.