Poslední zprávy

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Ježíš se za tebe modlí (Jn 17, 9).

Víš o tom? Je velmi důležité to vědět. Sám Boží Syn se za tebe přimlouvá u Otce. Ježíš se za tebe modlí. Víš, tak lidsky řečeno, na jaké úmysly?

  • „Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu“ (Jn 17, 11b).
  • „... abys je ochránil před Zlým“ (v. 15b).
  • „Posvěť je pravdou“ (v. 17).
  • „... aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby také oni byli v nás jedno, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal“ (v. 21).
  • „Ať jsou tak dokonale jedno, aby svět poznal, že jsi mě ty poslal a že je miluješ tak, jako miluješ mě“ (v. 23).
  • „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli moji slávu“ (v. 24).

Sviadnov/Fulnek-Jestřabí/Vražné – O minulém víkendu se bohoslužeb mohlo zúčastnit – za dodržení hygienických podmínek – již 100 lidí. V sobotu 16. 5. si věřící připomínali i hlavního patrona Čech sv. Jana Nepomuckého. Díky tomu mohli ve Sviadnově oslavit 130 let od posvěcení jejich farního kostela sv. Jana Nepomuckého společně při slavnostní mši svaté, kterou sloužil místecký děkan P. Daniel Vícha, u oltáře s ním stál jáhen Michal Krenželok.

Cheb/Dobratice - Boj s koronavirem zcela zastínil týden Laudato Sì, který papež František vyhlásil u příležitosti 5. výročí stejnojmenné encykliky. Přáním Svatého otce bylo ve dnech od 16. do 24. května zapojit do ekologického obrození 1,3 miliardy katolíků po celém světě ve 220 tisících farnostech.

Hať - Diecézní pouť mládeže z Opavy na Velehrad se v tomto roce uskuteční. Podobně jako jiné naplánované akce však bude kvůli koronaviru jiná než obvykle. Vícedenní putování nahradí celodenní výlet autobusem se zastávkami na místech, která poutníci důvěrně znají z minulých 12. ročníků. Na cestu se vydají 6. července 2020. Poslední úsek cesty z Traplic až do velehradské baziliky se půjde pěšky. Více o letošním putování najdete v dopise organizátora pouti otce Bartłomieje Blaszky z farnosti Hať u Hlučína. 

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Co se to dělo v Samaří, že „ve městě nastala velká radost“ (Sk 8, 8)? Odpověď je krátká: přišel tam jáhen Filip „a zvěstoval jim Krista... hlásal jim evangelium o Božím království a o jméně Ježíše Krista“ (8, 5. 12). V důsledku tohoto ohlašování „z mnohých posedlých vycházeli s velkým křikem nečistí duchové a mnozí ochrnulí a chromí se uzdravili“ (Sk 8, 7).

Ostrava - BIskup František Václav Lobkowicz zaslal kněžím ostravsko-opavské diecéze list, v němž reaguje na rozvolňování omezení návštěvnosti bohoslužeb. Slovo biskupa přečtou duchovní věřícím v neděli 17. května při bohoslužbách. Text zveřejňujeme již nyní zvláště pro ty, kdo se ještě na mši svatou nemohou dostavit.

Praha - Čeští a moravští biskupové i letos vyzývají farnosti ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka se bude konat v neděli 17. května, kdy si připomínáme Den modliteb za pronásledované křesťany.

Praha - Na základě dnešního (15. května) upřesnění vlády pro další fázi uvolňování pravidel, budou od 25. května povoleny vnitřní a venkovní akce až do 300 osob, což se týká i bohoslužeb. Ty bude možné slavit za dodržení stávajících pravidel.

Přinášíme vám překlad poselství Svatého otce k Mezinárodnímu dni zdravotních sester, který připadá na úterý  12. května.

Řím - „Svatí Pankráci, Serváci, a Bonifáci, Vás se bojí všici sedláci,“ hořekují lidové pranostiky nad každoročním propadem jarních teplot až k bodu mrazu. Další říkanka prorokuje: „ledoví bratři, přinesou chladna, jak se patří!“ Nejinak je tomu i letos. Tři „zmrzlí“ muži s pohádkovými jmény opět nezklamali. Přinesli deště, silný vítr a leckde i mrzlo. Ledových světců mají některé sousední země rovnou pět.