Poslední zprávy

Praha - Přinášíme text novény, který sestavil P. Stanislav Přibyl a jejíž modlitby začínají již zítra. V příloze najdete také liturgickou příručku, která bude provázet poutníky během celé pouti. Obě publikace jsou součástí poutního balíčku.

Ostrava – V katedrále byly v říjnu uvedeny tři nové série videoprojekcí do transparentních displejů v oknech katedrály. Jedná se o výtvarný obsah s tematikou sv. Cyrila a Metoděje, sv. Jana, Vánoční evangelium a také téma mariánské, jež je inspirované bolestným růžencem – MYSTERIA DOLOROSA, kterou mohli návštěvníci katedrály vidět v průběhu měsíce října.

Strahovice - K poděkování za blahořečení P. Richarda Henkese, SAC, se v neděli 27. října shromáždili ve Strahovicích místní věřící, ale také jejich přátelé z partnerského německého města Ruppach-Goldhausen, poutníci z Hlučínska i sousedního Polska. Hlavním celebrantem mše svaté ve strahovickém kostele sv. Augustina byl pomocný biskup Martin David.

Hukvaldy - Již druhý výlov v dikci Biskupských lesů má za sebou velký rybník v areálu hukvaldské obory. V pondělí 28. října se rybářům pod vedením oborníka Milana Koutného podařilo z vody dostat kapry, sumce, candáty, štiky, amury i tolstolobiky.

Ostrava - Biskupství zveřejňuje tiskové prohlášení k případu závažného deliktu kněze ostravsko-opavské diecéze. 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Co si představuješ pod slovem ubožák? Je to důležité, protože toto slovo lze pokládat za stěžejní v prvním čtení, v žalmu i v evangeliu této neděle. Dokonce i Pavla, který se chystá na smrt, bychom mohli pojmenovat tímto výrazem. Tak tedy kdo je podle tebe ubožák?

Svatý Hostýn - Čeští a moravští biskupové ve středu 23. října v rámci plenárního zasedání na Svatém Hostýně oficiálně poděkovali signatářům petice Charity ČR za záchranu zdravotní domácí péče. Petici s názvem "Doma je doma" vyhlásila Charita ČR na podporu financování domácí zdravotní péče ze strany státu. Petici k 30. září 2019 podepsalo 64 679 signatářů.

Svatý Hostýn - Biskupové Čech, Moravy a Slezska vydali ze svého 120. zasedání na Svatém Hostýně pozdrav věřícím. Připomínají v něm zavedení polední modlitby Anděl Páně, která byla zavedena v roce 1456 při ohrožení Evropy a také aktuální Mimořádný misijní měsíc říjen.

Ostrava-Stará Bělá - Ve dnech 28. října až 14. listopadu se v České republice uskuteční „Putování relikvie sv. Vincenta de Paul“. Během něj zavítají ostatky tohoto velkého světce i do naší diecéze, a to do farnosti Ostrava-Stará Bělá.

Bílá – Prostranství před loveckým zámečkem na Bílé se v sobotu 19. října 2019 zaplnilo lesníky, myslivci a dalšími příznivci a milovníky lesa. Sešli se na tomto místě již po patnácté ke Svatohubertské mši svaté.