Poslední zprávy

Diecéze – Po třech letech se znovu na Zelený čtvrtek dopoledne zaplnila ostravská katedrála kněžími a jáhny diecéze, kteří při mši spojené se svěcením olejů (Missa Chrismatis) obnovili kněžské sliby. Biskup Martin David, který liturgii předsedal, zmínil v kázání text proroka Izaiáše: „Duch Pána je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě.“ (Iz 61,1) Shromážděným kněžím biskup mimo jiné řekl: „Duch Páně nás pomazal a poslal, abychom z milosti tohoto pomazání rozdávali. Odtud z katedrály, z místa, kde jsme byli mnozí posvěceni, se toto pomazání skrze nás rozlévá do celé diecéze nejen v podobě posvěcených olejů, ale především v podobě naší služby. 

Ostrava/Řím – Exsultet. Radostný velikonoční chvalozpěv, který zní jen jednou v roce při vigilii Zmrtvýchvstání Páně, zazpívá v sobotu 16. dubna ve Vatikánu rodák z Ostravy. Jáhen Jan Slepička, který studuje teologii v Římě, byl pro tento úkol vybrán ředitelem Papežského pěveckého sboru Sixtinské kaple Mons. Marcosem Pavanem. K zapojení do slavnostní liturgie, které bude předsedat papež František, přispěly kontakty mezi vedením české koleje Nepomucenum a ceremonáři papežských mší, kteří pochází ze Slovenska.

Diecéze – Přinášíme fotoreportáž z Květné neděle 10. 4. napříč diecézí. Ve snímcích fotografů spolku Člověk a Víra navštívíme hned čtyři ostravské chrámy. Nejprve kostel sv. Václava, kde biskup Martin David požehnal ratolesti, s nimiž šel poté s průvodem věřících, s delegátem ad omnia P. Janem Czudkem, P. Janem Plačkem a dalšími kněžími do katedrály Božského Spasitele.  

Ostrava – Farnost Moravská Ostrava, která působí při katedrále Božského Spasitele, nabízí přehled slavení velikonočních svátků od Květné neděle do velikonočního pondělí. Současně informuje o navýšení zpovědních hodin od soboty 9. do středy 13. dubna, aby se možnost přijetí svátosti smíření umožnila co nejvíce lidem.

Ostrava - Velikonoční svátky se budou slavit ve farnostech ostravsko-opavské diecéze na téměř 250 místech. Přehled bohoslužeb a obřadů Svatého týdne najdete v tabulkách v sekci se stažení. Tabulky jsou připraveny v souboru pdf a excel. Program apoštolského administrátora diecéze biskupa Martina Davida je uveden v diáři a v samostatném příspěvku věnovaném velikonočním bohoslužbám v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

Opava - Matoušovým rodokmenem Ježíše Krista začal v pátek 8. 4. v 17.00 biskup Martin David v opavské konkatedrále čtyřiadvacetihodinové čtení Bible. Druhý den přesně v 17.00 skončilo ujištěním ze Zjevení Jana: „Ano, přijdu brzo.“ Podařilo se přečíst celý Nový zákon.

Procházel jsem si před chvílí všechny texty, které jsem psal pro naši diecézní stránku během tohoto postního období. Přestože jsem to neplánoval, všechny jsou zaměřeny na to, co jsme od Boha dostali: dar vyznávání víry; dar budoucího proměnění ve slávě; dar „nošení Boha“; dar stolování s Bohem; dar radikální novosti života. Jakoby nám tím Bůh zdůrazňoval, že jsme pro něho nesmírně důležití. Jakoby nám nově ukazoval, co všechno bychom neměli, kdyby nebylo vykoupení. Proto nás dnes zaměřuje na Ježíše, který nám tyto dary, Bohem od věčnosti připravené, umožnil přijmout.

Praha/Borovany/Zlaté Hory - K postní době patří křížové cesty. V sousedním Polsku se z pátku 8. na sobotu 9. dubna chystají desetitisíce věřících absolvovat desítky kilometrů dlouhé trasy Extrémní křížové cesty. Letos je jich v různých částech země více než tisícovka. Iniciativa se zrodila v roce 2009 a dávno již překročila hranice. Na Extrémní křížovou cestu se chytají vyjít poutníci v různých evropských zemích i severní Americe. Letos se na čtyři různé trasy vyjde i v České republice.

Ostrava – Putovní výstava fotografií spolku Člověk a Víra, která zachytí člověka nejen očima, ale i srdcem, zdobí do konce dubna katedrálu Božského Spasitele v Ostravě. První návštěvníci si snímky prohlédli v neděli 3. 4. po mši svaté a slavnostní vernisáži. Jejich reakce napovídají, že je hloubka snímků oslovila, a jak sami říkají, mnohé obrazy jim zůstanou před očima ještě dlouho. Vybírat si je z čeho, neboť záběr foceného je široký. Lze se nechat vtáhnout do okamžiku křtu, prosby, vzpomínky či neobvykle zachyceného sakrálního prostoru, příp. i zkoušky sboru. 

Frýdek-Místek - Turistické informační centrum Frýdek≈Místek se na letošní slavení Velikonoc dokonale připravilo. Pro občany města i turisty nabízí řadu akcí, tvořivé dílny a koncerty. Od Zeleného čtvrtku (14. 4.) do Bílé soboty (16. 4.) se náměstí Svobody v Místku promění na Velikonoční městečko. Do programu se na Velký pátek (15. 4.) zapojí také scholy z farnosti Frýdek. Zpívané pašije začínají v 12.00 hodin.