Poslední zprávy

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Izraelité byli vyvoleným národem. Ne však proto, aby na to byli pyšní, ale měli mimořádné vlastní poslaní, které jim Bůh oznamil slovy: „Budete mi královským kněžstvem, národem svatých“ (Ex 19, 6a). Co tato slova znamenají?

Libavá – Do vojenského prostoru Libavá se dnes večer mohou vypravit zájemci o prohlídku poutního kostela sv. Anny ve Staré Vodě. Skauti z Velkého Týnce památku přihlásili do Noci kostelů a zorganizovali večerní program. Jejich pozvání přijalo Stadlerovo klarinetové kvarteto z Ostravy i děti z Havířova. Kostel bude otevřený v ptáek 12. června od 18.00 do 21.00 hodin.

Ostrava - "Noc kostelů bude jiná", hlásá rozhlasový reklamní spot. Můžeme k tomu ještě dodat další adjektiva. Noc kostelů 2020 bude skromnější a tišší. Část farností se rozhodla nechat kostely letos zavřené, jinde se naopak otevírají vůbec poprvé. Na území ostravsko-opavské diecéze se v pátek 12. června dostanete do 88 sakrálních objektů. Všechny i s programy najdete na www.nockostelu.cz. Speciální vysílání k tématu Noci kostelů připravuje také televize Noe. 

Ostrava – Vládní opatření proti pandemii koronaviru zasáhla i do příprav jubilejního 10. ročníku mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie. Organizátoři na jaře usoudili, že tradici rušit nebudou a lidem koncerty v sobotu 13. a v neděli 14. června pustí v přímém přenosu televize Noe. Po poslední vlně uvolnění Slezská lilie přece jen částečně vykvete. Na program v kostele sv. Václava se dostanou také diváci. Musí si však předem rezervovat místo. K dispozici jich jsou jen desítky.

Kunčice pod Ondřejníkem - Pět nových přístřešků s posezením pro turisty postavily Biskupské lesy u značených pěších tras na Ondřejníku. Na realizaci projektu získalo ostravsko-opavské biskupství dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši téměř 700 tisíc korun. Lidé budou mít možnost při výletech do Beskyd nově posedět v lokalitách Kaňovice, Žmilanka, Pod Zelenou cestou, Šmiřanka a Pod Skalkou.

Diecéze - Také letos budou součástí slavnosti Těla a Krve Páně průvody s Nejsvětější Svátostí mimo prostory kostelů. V některých farnostech přímo v den slavnosti, tj. ve čtvrtek 11. června, v jiných v neděli 14. června.

Ostrava - Od pondělí 8. června přichází na řadu další vlna uvolnění, která umožňuje účast na bohoslužbách a dalších akcích až do počtu 500 osob. Stále však platí zachování hygienických pravidel - především roušky, desinfekce a odstup. I přes tato opatření se v ostravsko-opavské diecézi připravují na závěr června jáhenská a kněžská svěcení. V sobotu 20. června bude apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David v ostravské katedrále Božského Spasitele udělovat svěcení trvalého jáhenství a o týden později v sobotu 27. června vysvětí biskup František Václav Lobkowicz dva jáhny na kněze. 

Ostrava – Závěrečné setkání Akademie pro třetí věk se i přes přerušení od března letošního roku uskuteční, a to 18. června 2020 od 9.00 hodin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

 

Hradec nad Moravicí – Dopoledne 6. 6. se konal pohřeb emeritního faráře v Hradci nad Moravicí P. Antonína Koláře ve farním kostele sv. Petra a Pavla. Mši svatou celebroval biskup Mons. Martin David. Po mši zazněla slova poděkování a rozloučení od místních farníků i představitelů obce Boršice, kde P. Kolář prožil posledních pět let života. Po té se smuteční shromáždění přesunulo na místní hřbitov, kde byl P. Antonín Kolář pochován do kněžské hrobky. R. I. P.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Při této slavnosti v liturgických textech mnohokrát zaznívá volání: „Sláva!“ Nejen během Sláva na výsostech Bohu, jak zpíváme každou neděli, ale mnohem častěji. Jakoby nám tím Bůh říkal, že slavnost Nejsvětější Trojice není časem teologických debat a spekulací, jak to vlastně s tou Trojicí je, ale je výjimečným časem jeho oslavy. Proč?