Poslední zprávy

Ivančena – O odvaze skautů, kteří se před 77 lety postavili Němcům, o odvaze lidí bránících Ukrajinu a váze, kterou tato vlastnost v životě lidí má, hovořil biskup Martin David v sobotu 23. 4. na Ivančeně. U kamenné mohyly, jež vznikla na památku skautů z ostravského oddílu, kteří byli popraveni Němci na sklonku 2. světové války v Těšíně, slavil s junáky poprvé mši svatou u příležitosti svátku sv. Jiří.

Po týdnu, kdy se vše při slavení liturgie točilo kolem Ježíšova zmrtvýchvstání, tuto neděli a každou další během velikonočního období k tomuto základnímu tématu zazní ve čteních jeden nový tón – budeme poslouchat texty z knihy Zjevení. Jako by nám tím církev chtěla ukázat, že tajemství Ježíšova vítězství má dopad nejen na náš život, ale ovlivňuje celý vesmír. Nyní i v budoucnosti.

Ostrava – Organizátoři festivalu Slezská lilie vyhlásili soutěž pro křesťanské písničkáře. Jejich cílem je podpořit amatérské skladatele, kteří se dosud nedostali do rádiových hitparád. Soutěž s biblickým názvem „Píseň písní“ vítězné autory podpoří nejen možností nahrávky v profesionálním studiu, ale také jim nabídne prostor na pódiu festivalu, který bude ve dnech od 10. do 12. června probíhat v centru Ostravy a ve farnosti Ostrava-Kunčičky.

Ostrava - Studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se rozhodli podpořit válkou sužovanou Ukrajinu vlastním koncertem. S programem s názvem „Modlitba za mír“ vystoupí v neděli 24. dubna od 16.00 hodin v kostele sv. Františka a Viktora v Ostravě-Hrušově. Na představení zvou širokou veřejnost.

Ostrava -  Na slavnostní završení diecézní fáze synodálního procesu zve v neděli 1. května diecézní koordinátor P. Jan Czudek. Program pro farní koordinátory diskuzních skupinek začíná v 15.00 hodin v sále biskupství. Závěrečná syntéza zpracovaných materiálů bude prezentována v 18.00 hodin v katedrále. V 19.00 hodin začíná mše svatá, kterou bude celebrovat biskup Martin David. Do katedrály jsou zváni všichni, kdo se zapojili do synodálního procesu v diecézi.

Ostrava - Dne 7. dubna 2022 se na biskupství v Ostravě sešla  osmičlenná komise, která podle směrnic Pastoračního fondu a dle souvisejících prováděcích pokynů, vyhodnotila celkem 33 doručených úplných žádostí o příspěvek z Pastoračního fondu. Celková požadovaná výše činila  543 724 Kč. Členové výběrové komise zpracovali předem svá hodnocení žádostí,  a ta byla následně shrnuta do celkové tabulky.

Ivančena – Pouť na Ivančenu u příležitosti svátku sv. Jiří chtějí skauti a skautky prožít tak, jak ji znali před pandemií. Ke kamenné mohyle se vypraví v sobotu 23. dubna. Místo utvořené z větších i menších kamenů, které junáci na místo přinášejí od roku 1946, vzniklo na památku skautů z ostravského oddílu, kteří byli popraveni nacisty na sklonku 2. světové války v Těšíně. Jejich jména jsou na Ivančeně vytesána do kamenného menhiru.

Ostrava - Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, adresuje v den Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně věřícím pastýřský list. Dopis biskupa se bude číst v neděli 17. dubna ve všech kostelích diecéze. Text pastýřského listu nabízíme ke stažení v češtině a polštině a také jej zveřejňujeme. 

Z utrpení a smrti se rodí život. Z Ježšova utrpení a z jeho smrti. Z našeho utrpení a smrti jen tehdy, když jsme spojeni s Ježíšem. Jinak utrpení nedává smysl.

A jaký život se rodí? Nový! Kvalitativní jiný než ten, když se narodí dítě. Každý člověk se narozením rodí pro smrt. Novým narozením – přijetím Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání ve křtu – se rodíme pro život, věčný život.

Prani Velikonoce2022