Poslední zprávy

Ostrava - Stavební práce na vozovkách v centru Ostravy v těsné blízkosti katedrály Božského Spasitele znemožní v sobotu 27. června příjezd ke kostelu a parkování na přilehlých parkovištích. Na komunikaci se v současné době pracuje, je pokládán nový asfaltový povrh a příjezdové cesty jsou vybaveny značkou zákaz vjezdu a hlídá je městská policie. Tyto práce zkomplikují přístup ke kostelu v den kněžského svěcení. Každý, kdo se do Ostravy vydá na tuto slavnost autem, musí hledat pro parkování náhradní řešení. 

Olomouc – Nový název i program má Moravsko-slezská křesťanská akademie, která bude nyní vystupovat pod hlavičkou „Cyrilometodějská křesťanská akademie“.  Tuto změnu na valném shromáždění v sobotu 20. června v Olomouci chválilo vedení Moravsko-slezské křesťanské akademie. Nové pojmenování odkazuje na sv. Cyrila a Metoděje a akademie se jím mimo jiné zavazuje k budování vztahů a k otevřenosti, k celoživotnímu vzdělávání v křesťanském učení i k ekumenickému dialogu.

Ostrava – Apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David udělil v sobotu 20. června v katedrále Božského Spasitele v Ostravě jáhenské svěcení dvěma ženatým mužům. Mgr. Bc. Marek Chovanec z farnosti Opava – Panna Maria a Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D., z farností Místek přijali službu trvalého jáhenství.

Český Těšín -  Historickou budovu Muzea Těšínska nedaleko hraničního přechodu na Hlavní třídě v pátek 19. června požehnal apoštolský administrátor diecéze Martin David. Na reprezentativní prostory čekalo Muzeum Těšínska dlouhých dvacet let. Expozice se otevírá veřejnosti již v sobotu 20. června. Jedním z velkých lákadel bude těrlická Madona, kterou farnost Těrlicko muzeu zapůjčila.

Praha - I letos pokračuje roky trvající sucho, letos v dubnu bylo historické. Oslabené porosty podléhají kůrovci a úbytek lesů po nucené těžbě sucho zhoršuje. Holiny nedokáží zadržovat vodu z přívalových dešťů posledních dnů. Ztráty vlastníků lesů jdou do miliard, v sázce je už i boj o udržení lesů vůbec. Katolická církev v ČR se stará o více než 160 tis. ha zemědělské a lesní půdy a církevní lesy stejně jako ty ostatní bojují o život. Odborníci se shodují na tom, že současná kalamita nemá obdoby a že lesy v ČR už nikdy nebudou stejné. Za jejich záchranu musí bojovat všichni vlastníci dlouhodobě, jinak není šance vyhrát.

Stará Ves nad Ondřejnicí – Diecézní středisko mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí nabízí pro desítky mladých za zrušené setkání BISCUP v Krnově alternativu. Ve dvou letních termínech připraví setkání POSSIBLE přímo ve Staré Vsi n. O. pro padesátičlenné skupiny vysokoškoláků a středoškoláků.

Ostrava - Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze nabízí učitelská místa pro školní rok 2020/2021. Hledají se učitelé pro 1. stupeň, vyučující odborných předmětů a speciální pedagog.

Fulnek/Horní Údolí - Kostely, kaple, varhany, památník slavnému vojevůdci, rodný dům atentátníka Kubiše, barokní statek, altán i hrobku opravují různé spolky, farnosti nebo obce z finanční pomocí veřejných sbírek. Obecně prospěšná společnost Institut pro památky a kulturu, o.p.s. připravila další ročník soutěže „Máme vybráno“, jejíž vítěz získá publicitu a trochu peněz. Mezi soutěžícími jsou i dva objekty v ostravsko-opavské diecézi. Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku a kaple sv. Anny v Horním Údolí.

Slavkovice – Už 11 let organizují pallotini pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Z ostravsko-opavské diecéze tradičně vychází skupina poutníků z Fulneku. Letos se kvůli pandemii tato hromadná pouť neuskuteční. Nic však není ztraceno. Řeholníci vyzývají poutníky, aby si pouť k „Božímu milosrdenství“ zorganizovali sami v menších skupinkách.

Ostrava - Přípravy na letošní Noc kostelů nebyly zbytečné. Lidé se i přes obavy z koronavirové nákazy vydali navštívit kostely a modlitebny různých církví. Pod rouškou tmy a s rouškou na tváři mohli zažít, jaké to je, když se do kostelů snese noc.