Poslední zprávy

Praha - Na otázky návštěvníků webu Tiskového střediska ČBK bude v úterý 26.1.2010 od 16.00 do 17.00 hodin odpovídat arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference a delegát pro charitu. Hovořit bude o práci Charity Česká republika ve službě potřebným v naší zemi i po celém světě.

Praha - Biskupové reagovali na dotazy věřících ohledně tzv. Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve následujícím prohlášením. Byli jsme informováni o skutečnosti, že se někteří věřící setkali se žádostí, aby vstoupili do tzv. Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve. Má se tak zajistit potřebný počet podpisů k jejímu zaregistrování na Ministerstvu kultury v České republice.

Praha - V barevné přebalové příloze KT se tentokrát představuje pražská Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy a některé její zajímavé projekty i činnost. Zahraniční zpravodajství přibližuje tragické zemětřesení na Haiti, které postihlo celou tamní společnost, včetně církve. Rubrika si také všímá exkomunikace čtyř slovenských kněží, protestu vietnamských biskupů proti komunistické svévoli či návštěvy kardinála Schönborna v Medžugorje.

phonka„A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.“ 1 Petr 5,10

S vírou v otevřenou Boží náruč oznamujeme, že v pondělí 18. ledna 2010, v den památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, prošel branou věčnosti  salesián Dona Boska P. Stanislav Honka SDB.

Ostrava – S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku přicházeli do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2010 Charitou Česká republika. Štědří dárci ze všech ostravských obvodů a přilehlých obcí shromáždili do kasiček částku 1 214 424 Kč, která bude využita mimo jiné na rekonstrukci azylového domu pro muže, financování hospicových služeb, na podporu chráněných dílen pro lidi se zdravotním postižením nebo na přímou humanitární pomoc lidem v nouzi.

V důsledku zemětřesení, které postihlo Haiti, jako projev naší solidarity s mnoha postiženými vyhlašuje ČBK  mimořádnou sbírku na pomoc postiženým zemětřesením na Haiti.

Ostrava – K modlitbám za oběti a k solidaritě s trpícími na Haiti vyzval ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Mši svatou za oběti ničivého zemětřesení bude biskup sloužit v neděli 17. 1. V 9.30 hodin v katedrále Božského Spasitele. Finanční sbírku na pomoc postižené zemi vyhlásila již Arcidiecézní charita Olomouc, která dlouhodobě podporuje misijní působení kněze P. Romana Musila. Misionář živelnou pohromu přežil a koordinuje pomoc postiženým přímo na místě. Více o aktivitách misionáře Romana Musila na Haiti na www.praga-haiti.cz

Klimkovice – Přijímat digitálně program Tv Noe prostřednictvím set-top-boxu je nyní možné také na Ostravsku. Od čtvrtku 14. ledna se jižní část Ostravska, Frýdecko-Místecko a Novojičínsko přidalo k Praze a středním Čechám a k okolí Českých Budějovic, kde lze televizi Noe naladit v pozemním digitálním vysílání DVB-T. Televize Noe zde bude vysílána prostřednictvím sítě LOCAL TV PLUS Klimkovice, a to na 28. kanále.

Olomouc - Haiti zasáhlo silné zemětřesení. Média přinášejí záběry pobořených budov, mrtvých a zraněných. Na ostrově dlouhodobě působí český misionář Roman Musil, který v době zemětřesení byl na duchovních cvičeních asi 100 km od epicentra. Arcidiecézní charita Olomouc zveřejnila své sbírkové konto, na které je možné zasílat dary pro postižené zemětřesením a humanitární pomoc.

Ostrava - Koledování Tříkrálové sbírky 2010 sice oficiálně končí až ve čtvrtek 14. ledna 2010, nicméně charity, které jednotlivé kolednické skupinky organizují již průběžně sčítají výnos sbírky. V rámci ostravsko-opavské diecéze byla podle průběžných výsledků již překonána částka milionu korun.