Poslední zprávy

janvokalHradec Králové - Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval Mons. Jana Vokála 25. biskupem královéhradeckým. Biskupství královéhradecké tuto událost prožilo při slavnostním shromáždění v kapli Biskupství, kdy jméno nového biskupa oznámil Mons. Josef Kajnek, administrátor diecéze. Městu Hradci Králové zprávu zvěstovaly zvony na Bílé věži a katedrále Svatého Ducha (včetně mohutného sv. Augustina). Věřící královéhradecké diecéze se více než rok za nového duchovního pastýře modlili a nadále jej budou podporovat – nyní již nejen modlitbou, ale i při konkrétní spolupráci na životě církve.

Praha – Zvláštní shoda nastala v roce, kdy si český národ připomíná 800 let od narození svaté Anežky České. Jen měsíc po oficiálním zahájení Roku sv. Anežky České pražským arcibiskupem Dominikem Dukou (2. 3. 2011) zmizí podobenka světice z kapes všech občanů této země. Česká národní banka totiž k datu 1. 4. 2011 stahuje z oběhu papírové padesátikoruny.

logobiscup2011Štramberk - Diecézní setkání mládeže s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem hostí letos malebné městečko Štramberk. Mládež ze všech koutů diecéze zde zakotví již v pátek 8. 4., kdy začíná večerní program formou festiválku. V sobotu 9. 4. čekají na účastníky setkání dopolední workshopy, odpolední křížová cesta a mše svatá v přírodním amfiteátru. Téma setkání je shodné s tím, které budou mladí rozjímat v létě v Madridu. Papež Benedikt XVI. pro 26. Světový den mládeže vybral citát z listu sv. Pavla Kolosanům: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“

janpaveliiOstrava - Biskupství ostravsko-opavské Vás zve na poutní cestu do Říma u příležitosti blahořečení Svatého otce Jana Pavla II. ve dnech 25. 4. – 2. 5. 2011. Termín beatifikace stanovil v lednu tohoto roku papež Benedikt XVI. na neděli 1. 5. 2011. Jedná se o II. neděli velikonoční, která se z rozhodnutí papeže Jana Pavla II. od roku 2000 slaví jako Neděle Božího milosrdenství.

caritasOstrava – Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s farnostmi diecéze připravuje také pro letošní postní dobu distribuci papírových schránek na Postní almužnu. Do nich bude možné během celé postní doby ukládat drobné částky v hodnotě požitků, které si člověk v rámci postní doby dokáže odepřít. Na konci postní doby přinesou věřící své postničky do kostela a shromážděná almužna bude poskytnuta jako pomoc konkrétním lidem ve farnosti nebo prostřednictvím Charity jako podpora některého z jejích projektů.

Ostrava – Farnosti ostravsko-opavské diecéze se při nedělních bohoslužbách 27. 2. 2011 zapojí do sbírky "Svatopetrský haléř". Výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi. V prvním roce svého pontifikátu využil papež Benedikt XVI. příležitosti, aby vyzdvihl důležitost Svatopetrského haléře. Řekl tehdy, že "Svatopetrský haléř je jasným výrazem účasti všech věřících na dobročinných iniciativách římského biskupa pro světovou církev. Toto gesto nemá jen praktickou, ale také zřetelně symbolickou hodnotu jako znamení jednoty s papežem a starosti o potřeby bratří, a proto má tato služba hodnotu také pro církev". (Řeč při audienci pro Circolo di San Pietro, 25. února 2006)

FulnekV neděli 27. 2. začne ve fulnecké farnosti další kurz Alfa. Témata: Má život nějaký smysl? Co s námi bude po smrti? Dá se odpustit? Co pro nás dnes může znamenat Ježíš? Co je to Alfa?

Jeseník - Proč se dnešní člověk cítí tak sám? Proč upadá do depresí a je tolik znepokojován marností svých tužeb? Protože nepečuje o svoje nitro! Možnost změny nabízí farnost Jeseník, která zve na duchovní obnovu při příležitosti začátku postní doby 2011. Rekolekce povede biskupský vikář ostravsko-opavské diecéze P. Mgr. Adam Rucki a první část začíná v neděli 13. března při mši svaté v 10.00 hodin ve farním kostele v Jeseníku a pokračuje v následujících dvou dnech při večerních bohoslužbách od 17.00 hodin.

Ostrava - Benefiční koncert Věry Špinarové kapely Buty 16. února 2011 na Výstavišti Černá louka v Ostravě, dny otevřených dveří na 17. a 18. února 2011 a vydání fotografické publikace Dotek naděje s autentickými příběhy lidí v nouzi a úvahami známých českých osobností připravuje Charita Ostrava v rámci akcí k 20. výročí svého vzniku. Ve středu 16. února v 17.30 hod. bude také sloužena u příležitosti tohoto výročí založení Charity Ostrava mše sv. v kostele sv. Václava. Hlavním celebrantem bude o. biskup František.

 

Vatikán - Vatikánský rozhlas slaví 80 let existence. Založen byl z popudu papeže Pia XI. 12. února 1931 a do jeho čela byl povolán fyzik a matematik z jezuitského řádu, o. Giuseppe Gianfranceschi. Původní latinské vysílání se postupně rozšiřovalo o jednotlivé národní jazyky. Důležitou roli sehrálo za II. světové války a později ve všech zemích, v nichž totalitní režimy omezovaly svobodu komunikace. Pravidelné vysílání v češtině bylo zahájeno krátce před komunistickým pučem v roce 1948 (první zkušební zaznělo 24.12. 1947). V současné době Vatikánský rozhlas vysílá pravidelně v 45 jazycích a ve 38 jazycích publikuje internetové zpravodajství. Rádiový tým tvoří 355 lidí, převážně laiků, 59 různých národností.