Poslední zprávy

Ostrava - S vírou, že jsme povoláni být Božpfilipecími dětmi, oznamujeme, že na první pátek 1. dubna 2011 uposlechl poslední pozemské výzvy Pána svého života a odešel k branám věčnosti, aby spatřil jeho tvář,  salesián P. Václav Filipec SDB. Zemřel v uherskohradišťské nemocnici ve věku požehnaných 91 let. S otcem Václavem se rozloučíme a za jeho život poděkujeme při eucharistické bohoslužbě v pátek 8. dubna 2011 ve 14 hodin v kostele sv. Josefa v salesiánském centru Don Bosco v Ostravě. Poté bude uložen do hrobu ke spolubratrům salesiánům na hřbitově ve Slezské Ostravě. Pohřeb bude vysílán v přímém přenosu televizí NOE.

logodonboskohavirovHavířov - Ve středu 23.3.2011 proběhlo v havířovském Společenském domě ocenění nejzáslužnějších pedagogů, žáků, studentů a kolektivů. Jedním z oceněných pedagogů za dlouholetou nadstandartní pedagogickou práci byl i ředitel střediska volného času Don Bosko Havířov Ing. Mgr. Jindřich Honěk.

logodonboskohavirovHavířov - Mažoretky ze střediska Don Bosko Havířov opět ukázaly, že pilný trénink ve střediskové taneční škole přináší své ovoce. Na mezinárodní soutěži talentů různých disciplín a odvětví - Talent Awards 2011 vybojovaly dvě zlaté medaile.

jsemkatolikPraha - Při příležitosti letošního sčítání lidu, domů a bytů vznikla soukromá iniciativa, která nedávno uvedla do provozu internetové stránky www.jsemkatolik.cz a stejnojmenný profil na Facebooku. Mnohé české osobnosti se zde veřejně hlásí ke své katolické víře. "Chtěli bychom touto cestou podpořit sebevědomí věřící části veřejnosti, která podle našeho názoru nepochopitelně setrvává v obavách z nepříznivých reakcí většinové společnosti," říká iniciátor akce Děpold Czernin.

Odry - I nevidomé děti mají právo číst. Bohužel knih v Braillově písmu není dostatek, a tak Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. a Středisko pro ranou péči Praha, o.p.s. a Sdružení Hapestetika, o.s. každoročně vyhlašuje soutěž Tactus.cz 2011. Cílem soutěže je rozšířit fond knih pro nevidomé a slabozraké děti.

logo2013Ostrava – Novéna o křtu je připravena na postní rozjímání ve dnech od 2. do 10. 4. 2011 jako duchovní příprava na jubileum 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Rok křtu je prvním v tříletí příprav na oslavy v roce 2013. „Oslavy cyrilometodějského milénia před 150 lety byly příležitostí k velké náboženské i národní obrodě. Bohaté plody tehdejších oslav přičítám nejen Boží milosti, ale i dobré přípravě, která tehdy trvala několik let, a zapojení velkého množství věřících. Pohled na českou společnost i církevní společenství u nás ukazuje, že zase potřebujeme velkou obrodu,“ píše v předmluvě k Novéně k křtu olomoucký arcibiskup Jan Graubner a současné vyzývá věřící v celé zemi k usebrání nad textem připraveným prof. Petrem Piťhou.

Velehrad - Setkání kněží a jáhnů ze tří diecézí, které tvoří moravskou provincii, proběhlo počátkem tohoto týdne na Velehradě. Zúčastnilo se ho pět biskupů a kolem 150 kněží a jáhnů, kteří se v jeho průběhu zamýšleli nad tématem křtu. Ve dnech 21.-23. března 2011 se zde setkali kněží a jáhni tří moravských diecézí – Arcidiecéze olomoucké, Diecéze brněnské a Diecéze ostravsko-opavské. Téměř 150 účastníků pozdravili nejen sídelní biskupové všech diecézí – arcibiskup Jan Graubner, biskup Vojtěch Cikrle a biskup František Václav Lobkowicz, ale také olomoucký světící biskup Josef Hrdlička a jako host trnavský arcibiskup Róbert Bezák ze Slovenska.

Ostrava-Přívoz - Svatý otec Benedikt XVI. nás prosí o modlitbu za ochranu života. Duchovní adopce je modlitba na úmysl ochránit dítě ohrožené zabitím v lůně matky. Trvá devět měsíců a sestává z denní modlitby růžence a speciální modlitby za dítě a jeho rodiče. 25. 3. 2011 v 17.00 hod. tuto adopci zahájí i věřící z farnosti Ostrava-Přívoz, zúčastnit se však může každý. Ve stejný den začínají tuto modlitební akci i farníci ve Fulneku. Tímto slibem se věřící zavážou k této denní modlitbě:

 

denmisionarumuceednikuŠpindlerův Mlýn – Mučednictví pro Krista není starověkou minulostí, ale součástí dnešních dnů. Přesvědčují nás o tom události z různých koutů světa. Kněží, řeholníci, seminaristé, ale i řadoví křesťané včetně žen a dětí se stávají obětí nenávisti a teroru. O jejich utrpení se dozvídáme ze zpráv uplynulých týdnů například z Egypta nebo Tuniska. Křesťané však netrpí jen v zemích, kde jsou v menšině. Mučedníky se v loňském roce stali také kněží a seminaristé v Latinské a Střední Americe, zejména v Mexiku. Po celém světě se letos již podevatenácté připomíná 24. březen jako Den modlitby a postu za misionáře mučedníky.

 

banner_nk_midOstrava - Kostely a modlitebny v městech a obcích na území ostravsko-opavské diecéze se do Noci kostelů zapojí v letošním roce již podruhé. Nabídku otevřít sakrální prostor veřejnosti zatím využilo 40 subjektů z okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Ostrava. Do kampaně Noc kostelů 2011 se zapojila Římsko-katolická církev, Českobratrská církev evangelická a Husův sbor. Nejvíce kostelů se zpřístupní v Ostravě.