Poslední zprávy

Ostrava - Kam v pátek 10. června večer vyrazit? Do kostela! Třináctý ročník akce Noc kostelů nabídne v diecézi více než 700 různých programových tipů na 145 místech. Do akce se zapojí stovky dobrovolníků z katolických farností, sborů a společenství různých církví. Vybrat si z pestré a nápadité nabídky není vůbec snadné. S orientací může pomoci web www.nockostelu.cz i mobilní aplikace.

Vratislav - V sobotu 11. června 2022 bude ve Vratislavi beatifikováno deset sester sv. Alžběty, které v r. 1945 zemřely násilnou smrtí z rukou vojáků Rudé armády při hájení čistoty své, potažmo čistoty jiných dívek a žen. Skupina řeholnic je pojmenovaná po nejmladší z nich – s. M. Paschalis Jahnové, kterou tento osud potkal v Sobotíně na Šumpersku, kde je též pochována. Slavnostní beatifikační akt vykoná jménem papeže Františka Marcello kardinál Semeraro, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Už několik dní mi přichází na mysl jedna polská píseň, kterou jsme často vnímali jako jakýsi „bojový“ zpěv. Jmenuje se Revoluce. Nikdy nebyla přeložena do češtiny nebo slovenštiny, takže uvedu jen svůj překlad první sloky: „Dokola přes celý svět Duch svou mocí vane. Dokola přes celý svět, jak řekl prorok, tak se děje. Aleluja. Dokola přes celý svět kráčí mohutná revoluce: Boží chvála vznáší se k hvězdám jako hukot mohutných vod.“ Další sloky jsou jen obměnou této první, když slova „dokola přes celý svět“ ve druhé sloce nahrazuje vyznání: „I v mém srdci Duch svou mocí vane,“ ve třetí je otázka: „I ve tvém srdci Duch svou mocí vane?“ a ve čtvrté volání: „Ó, ať v nás ode dneška Duch svou mocí vane!“

Maria Hilf – Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor jde s dobou. Přiblížit mariánskou svatyni a její okolí především mladým uživatelům sociálních sítí má přítomnost Maria Hilf na Instagramu. První snímky se začaly na profilu poutni_misto_mariahilf objevovat 13. května. Dnes je jich už 62 a další posty stále přibývají.

Ostrava - Do ostravské katedrály Božského Spasitele zamířili ve středu 1. června pracovníci Charit i jejich klienti, aby společně s biskupem Martinem Davidem děkovali za 25 let charitního díla diecézi. Setkání s větším počtem účastníků a "naživo" se podařilo po dvouleté covidové přestávce. Naposledy se poutníci z 18 oblastních Charit sešli v roce 2019 na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor. 

Ostrava - Zaměstnanci, klienti a příznivci charitního díla v ostravsko-opavské diecézi zamíří ve středu 1. června do Ostravy. Cílem letošní diecézní pouti bude katedrála Božského Spasitele. Poutníky zde organizátoři přivítají v 9.30 a v 10.00 hodin začíná mše svatá s biskupem Martinem Davidem. Účastníci akce si připomenou nejen 25. výročí od založení Diecézní charity ostravsko-opavské, ale také 100 let charitního díla v Česku.

Ostrava - Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, informuje věřící o zřízení Diecézního mzdového a solidárního fondu, který podpoří financování platů duchovních. Tento krok podrobně rozebírá v dopise, který bude předčítán v neděli 29. května v kostelích diecéze. Text listu zveřejňujeme v plném znění. Pro dvojjazyčné farnosti je k dispozici polský překlad dopisu. 

Dnes mi přišlo na mysl, jak Bůh rád slaví. Zmrtvýchvstání svého Syna slaví v církvi padesát dní! A jeho nanebevstoupení? Kromě toho, že je součástí zmíněných dnů, má i zvláštní svátek. Ale i další dny až do Letnic Bůh slaví návrat svého Syna do nebe. Jak to víme?

Brno – Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.

Stará Bělá – Keramické destičky se jmény zemřelých mužů a žen bez domova, kteří nemají svůj hrob a jejichž popel skončil na rozptylové loučce na ústředním ostravském hřbitově, našly útočiště na novém pietním místě v Ostravě-Staré Bělé. Charita Ostrava na místním hřbitově nechala postavit pomníček ve tvaru stanového přístřešku. Do něj budou ukládány vzpomínkové tabulky se jmény těch, kteří se již vlastní střechy nad hlavou nedočkali.