Poslední zprávy

Radkov – Po více než 100 letech sloužil v neděli 6. 9. mši svatou v Radkově biskup. Pozvání na pouť při příležitosti svátku Narození Panny Marie a 430 let existence kostela přijal apoštolský administrátor Martin David.

Český Těšín -  Bez procesí, setkání s Poláky na hranici i bez přenášení ostatků svatého Melichara Grodeckého se letos musela obejít tradiční pouť u příležitosti výročí dne jeho mučednické smrti. Věřící se shromáždili samostatně na obou stranách již 100 let hranici rozděleného města a do kostela si s sebou přibalili roušky. V českotěšínském farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova celebroval mši svatou biskup Martin David. 

Český Těšín - Biskupové ostravsko-opavské a bialsko-zywiecké diecéze si navzájem vyměnili pozdravy, aby tak oslovili věřící shromážděné při pouti ke sv. Melicharu Grodeckému na druhé straně hranice. Tradiční pouť, při níž se věřící v čele s biskupy a kněžími každoročně potkávali na hraničním mostě přes řeku Olši a společně pak pokračovali na českou nebo polskou stranu města, slavily oba národy letos odděleně. Přinášíme texty dopisů, které zazněly při bohoslužbách v Českém Těšíně a Cieczynie. 

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

„Bezbožný, zemřeš!“

Kdo je bezbožný? Ten, kdo nevěří v Boha?

Ne. Je to ten, kdo překrucuje právo a zákon, kdo mluví falešně („na jazyku samé úlisnosti“), kdo se vysmívá ubohému, kdo vystavuje na obdiv svou zbožnost, ale doma terorizuje manželku i děti, kdo má tvrdé srdce, když je třeba dávat.. Znáš bezbožné lidi?

Řepiště – Dřevěný kostel sv. Michaela Archanděla v Řepištích se po generální opravě otevírá veřejnosti.  Slavnostní mši svatou v něm bude v sobotu 12. Září celebrovat apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David. Ve stejný den si obec Řepiště připomene 750 let od založení. Mše svatá začíná v 16.00 hodin. 

Ostrava – Slavnostní ráz měla vernisáž dobových fotografií z cesty prvního československého prezidenta v roce 1927 do Svaté země. Expozici přijel do Ostravy v rámci festivalu TemplFest 2020 zahájit mimořádný a zplnomocněný velvyslanec státu Izrael v České republice JE Daniel Meron. O kulturní doplněk se postarala cimbálová muzika Ondřejnica. Výstava je přístupná v katedrále Božského Spasitele v Ostravě až do 26. září.

Ostrava -  Diecézní charita ostravsko-opavská srdečně zve všechny své dobrovolníky na diecézní setkání, které proběhne dne 12. září 2020 v Ostravě-Třebovicích. Program v tamní Orlovně proběhne od 15 do 17 hodin.

Dolní Lhota – V neděli 30. 8. požehnal apoštolský administrátor Martin David při dožínkové slavnosti přístavbu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Dolní Lhotě. Obec, která je součástí farnosti Velká Polom, při této příležitosti přivítala také herce a režiséra Jiřího Stracha.

Frýdek-Místek V Mísku přivítali novokněze Michala Krenželoka, svého bývalého jáhna. Stalo se tak v neděli 30. srpna v kostele sv. Jana a Pavla, u jehož oltáře stanul současný oderský kaplan poprvé jako kněz. 

Český Těšín - Od roku 1995 se každou první zářijovou neděli katoličtí křesťané z obou stran řeky Olše (Olzy) spolu se svými biskupy setkávali v den výročí mučednické smrti těšínského rodáka sv. Melichara Grodeckého. Letos tuto slavnost prožijí poprvé odděleně. Vzhledem k pandemii koronaviru se budou v neděli 6. září 2020 konat bohoslužby samostatně v kostele sv. Marie Magdalény v Cieszynie v Polsku a ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Chybět bude také tradice průvodu věřících směřujících z obou zemí k hraničnímu mostu.