Poslední zprávy

Diecéze – První tříkráloví koledníci se již po dvacáté vydali do domácností, aby lidem přinesli vánoční poselství a novoroční požehnání. Některé z nich zachytili fotografové spolku Člověk a Víra na svých snímcích.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Po poměrně jasných a snadno pochopitelných textech dosavadních dní Vánočního období přichází před slavností Zjevení Páně něco jako shrnutí významu všeho toho, co se událo. Zvěstování, vtělení, narození, andělé, pastýři, obřízka.., to všechno jsou události, které si umíme nějak představit, které jsou našemu smýšlení více či méně blízké. Ale hrozí nebezpečí, že můžeme zůstat jen na povrchu – počalo se a narodilo se dítě, zřejmě výjimečné, ale přece jen dítě. Dostalo jméno Ježíš. No a co?  

Ostrava – 20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 14. ledna 2020. Tři králové budou v Ostravě a okolí přicházet do domácností s přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku. Sbírku doprovodí 7. ledna od 18.00 h Tříkrálový koncert Pavla Helana a dalších umělců v ostravském kostele sv. Václava.Charita Ostava hodlá z letošního výnovu sbírky podpořit sedm projektů. Půl milionu korun má zamířit do rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre a na financování provozu mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa počítá Charita Ostrava s čáskou 250 tisíc korun.

Od 1. do 14. ledna opět zaplaví republiku koledníci Tříkrálové sbírky se zapečetěnými charitními kasičkami v rukou. Když před dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že za dvě dekády se jejich počet rozroste na 70 tisíc a stará lidová tradice se promění v největší charitativní sbírku v Česku. Toto prvenství a dvacáté narozeniny oslavuje sbírka několika novinkami.

Diecéze - Také letos ozvláštní první dny nového roku průvody tří králů. Do několika měst ostravsko-opavské diecéze zavítají Kašpar, Melichar a Baltazar se svými doprovody, aby ještě jednou připomněli lidem betlémské události.

Frýdek-Místek – Sedmnáctý ročník výstavy betlémů, kterou uspořádal ve Frýdku pan Kleinwächter s přáteli, zaznamenal mimořádný úspěch. Betlémské scenérie na dvě stovky způsobů mají u lidí každoročně velký úspěch. Vůbec poprvé s celou rodinou vyrazil student Jan Palovský z Frýdku: „Doma máme jen malý papírový betlém, tak jsme se přišli inspirovat a podívat se na skvělou práci řezbářů“, říká jeden z několika tisíc návštěvníků, kteří se u jesliček během pár hodin vystřídali.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Všimni si v dnešních textech, jak v našem životě všechno se vším souvisí! Jen jeden příklad: „Kdo ctí otce, dočká se odpuštění svých hříchů; bude se jim vyhýbat a bude vyslyšená jeho každodenní modlitba“ (Sir 3, 4). Neumíš se z nějakého hříchu vymotat? Podívej se na svůj vztah se svým otcem. Ne na to, jaký je tvůj otec, ale jaký je tvůj vztah k němu. Zůstávají tvoje modlitby bez odezvy? Opět to samé: podívej se na to, jaký máš vztah k otci. A pokus se změnit svůj postoj k němu (a to i v případě, když už je po smrti). Z tvého života zmizí řada hříchů, tvé modlitby dostanou sílu.

Diecéze - Právě končící rok 2019 přinesl mnoho zajímavého také v životě ostravsko-opavské diecéze. Výčet těch nejdůležitějších událostí a akcí přinášíme zde:

Diecéze - Čas vánoční s sebou přinese krom bohoslužeb a příležitosti ke ztišení i možnost prohlédnout si vystavené betlémy, uvidět Živý betlém anebo poslechnout si vánoční koncerty. Jejich nabídku přinášíme v tomto článku.