Poslední zprávy

Praha - Již zítra, ve středu 28. listopadu 2018, se bude v České republice poprvé připomínat tzv. Červená středa (#RedWednesday). Po Černém pátku, kterým obchodníci chtěli přilákat zákazníky k nákupům se slevami, je tento den zcela prostý jakékoliv komerce. Rozsvícené červené světlo má připomínat pronásledované pro víru z celého světa.

Ostrava - Již druhým rokem nabídla ostravsko-opavská diecéze ve spolupráci s Moravskoslezským krajem obyvatelům kraje a jeho návštěvníkům projekt Otevřené chrámy. Lidé tak měli možnost během turistické sezóny nahlédnout do kostelů nebo využít k vyhlídce na města kostelní věže. Do projektu se letos zapojilo 33 míst a návštěvnost oproti prvnímu ročníku stoupla o 20%. Jedním z iniciátorů projektu byl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, který má v kraji na starosti oblast kultury a památkové péče. K výsledkům letošnímu ročníku projektu Otevřené chrámy jsme jej poprosili o krátký rozhovor.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Nejen dnešní čtení, ale celá dnešní slavnost Ježíše Krista Krále mě naplňuje radostí. A nejen vnitřní. Chce se mi tančit, zpívat, jásat… Protože můj Milovaný, můj Zachránce a Pán je Král! Ten, který podstoupil smrt, aby mě zachránil, je suverénním vládcem celého světa a nic se mu nemůže vzepřít. Jistě, ďábel se ještě stále o něco pokouší, někdy se dokonce zdá, že má navrch, ale cožpak není napsáno, že Ježíš ho při svém návratu porazí dechem svých úst (2 Sol 2,8)? A my máme účast na tomto vítězství; tím, že dnes žijeme s Ježíšem, dnes s Ježíšem vítězíme.

Praha - Nový apoštolský nuncius, diplomatický zástupce Vatikánu v ČR, Charles Daniel Balvo přicestoval ve čtvrtek 22. listopadu do Prahy. Na pražském letišti Václava Havla jej přivítal předseda ČBK Dominik Duka OP, místopředseda ČBK Jan Graubner a generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl. Odpoledne následuje úvodní setkání s biskupy. Společného setkání s novým nunciem se zúčastnili oba biskupové ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David.

Období od 1. do 14. ledna již tradičně patří k Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita ČR. S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku 2019 zazvoní na zvonky domácností po celé republice Tři králové již po devatenácté.

Ostrava - Více než 20% nárůst návštěvnosti zaznamenal druhý ročník projektu Otevřené chrámy, na němž Biskupství ostravsko-opavské spolupracuje s Moravskoslezským krajem. V turistické sezóně od května do října bylo zpřístupněno 33 církevních objektů. Návštěvníkům se v každém z nich věnoval vyškolený průvodce. Největší zájem zaznamenaly kostely na turisticky atraktivních místech.

Olomouc - Ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 se v Olomouci uskuteční třetí ročník Konference o evangelizaci. V přednáškách vystoupí mnoho zajímavých hostů, kteří mají zkušenosti s novou evangelizací. Např. Miriam Swaffield, známá svou evangelizací mezi studenty v Anglii, P. Josef Prokeš, Pavol Strežo, Kateřina Lachmanová a mnoho dalších.

Praha - Již ve čtvrtek (22. listopadu 2018) dorazí do České republiky arcibiskup Charles Daniel Balvo, kterého 21. září 2018 jmenoval Svatý otec apoštolským nunciem v České republice.

Opava - V sobotu 17. listopadu se v opavském minoritském kostele Svatého Ducha konala velká událost pro řád menších bratří – skládal zde věčné sliby br. Patrik M. Rygiel, OFMConv., rodák z Orlové, jenž jimi definitivně zasvětil svůj život Bohu v rozvětvené františkánské rodině.

Slavnost Ježíše Krista Krále neděle 25. listopadu 2018

  7.30 hod.: ranní mše sv.

   9.30 hod.: pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František, po ní výstav Nejsvětější Svátosti, litanie a obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, modlitby k získání plnomocných odpustků, Te Deum a svátostné požehnání

 16.30 hod.: modlitba korunky k Božímu milosrdenství v eucharistické kapli katedrály a po ní na faře beseda s promítáním a posezení u kávy

 19.00 hod.: večerní mše sv.

Karmelitánská prodejna na Puchmajerově ulici má tento den od 8.30 do 11.30 hod. otevřeno (možnost nákupu kalendářů na příští rok, svící na adventní věnce, vánočních přání, knih...).

Ilustrační foto katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Foto: Jan Kováč