Poslední zprávy

Hukvaldy - Až na hukvaldský hrad se vypravili v sobotu 12. října skupinky ministrantů, kteří se zúčastnili 20. diecézní ministrantské pouti. Organizátoři se při přípravě programu inspirovali starobylou oborou a jejím bronzovým maskotem. „Ve stopách lišky Bystroušky“ se okolo tří set padesáti ministrantů dostalo až do areálu hradu, kde společně s biskupy Františkem a Martinem prožili mši svatou.

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Dnes si dovolím menší úlet a sen. Velmi mě totiž zaujali ti dva cizinci v prvním čtení e evangeliu. Náman ze Sýrie a Samaritán. První prožívá hluboké obrácení a vyznává: „Neboť tvůj služebník nebude už obětovat celopaly a žertvy jiným bohům, jen Hospodinu“ (2 Král 5,17). Naprostá změna srdce, smýšlení, postojů! A druhý po uzdravení přišel a velikým hlasem velebil Boha!

Odry - Pěvecký školní sbor DATIO, který působí při Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole svaté Anežky České v Odrách bude zpívat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Svými hlasy doprovodí v sobotu 16. listopadu slavnostní mši svatou, která zde bude sloužena v 10.00 hodin při příležitosti oslav 30. výročí kanonizace Anežky Přemyslovny.

Český Těšín – Inscenaci s názvem Svědectví tří k oslavám 400 let od mučednické smrti tří tzv. Košických mučedníků zahráli 6. 10. po večerní mši svaté herci před kostelem Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně.

Ostrava – ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Velkému zájmu věřících se, díky návštěvě papežského nuncia Mons. Charlese Daniela Balva a biskupa Františka V. Lobkowicze, těšila nedělní mše svatá 6. 10. při tzv. odpustu v hrušovském kostele sv. Františka a Viktora.

Ostrava – Tématem říjnového vydání diecézního zpravodaje OKNO je beatifikace P. Richarda Henkese, SAC v německém Limburgu. Nového blahoslaveného vzpomínali také na pouti národů na Maria Hilf, kam pomocný biskup Martin David dovezl relikviář s jeho ostatky. V úvodníku nabízíme přepis kázání biskupa Martina věnované bl. Richardovi.

Ostrava – Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše. Zve do kurzu pro hospicové dobrovolníky, který začíná ve středu 4. 10. od 16.00. Smyslem jejich práce je poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně trávený čas, např. povídání, čtení, hru, doprovod na vycházku apod.

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Tak kolik tě stojí tvé křesťanství? Kolik si pro něho obětoval tento týden? Času, svědectví, příkladu, rozhovorů, modlitby, setkání, odříkání…?

Ostrava-Hrušov – Mezi věřící a příznivce obnovy kostela sv. Františka a Viktora v Ostravě-Hrušově zavítá v neděli 6. října papežský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo. Velvyslance papeže Františka na hrušovský odpust pozvala Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela, která se již deset let snaží o záchranu kostela na periferii města. Mše svatá celebrovaná nunciem začíná v 10.00 hodin. Společně s nunciem bude koncelebrovat biskup František Václav Lobkowicz.

Bruntál/ Frýdek - V sobotu 5. října se uskuteční dvě děkanátní poutě za obnovu rodin a nová duchovní povolání, a sice v Bruntále a ve Frýdku. Ve frýdecké bazilice proběhne pouť za účasti pomocného biskupa Mons. Martina Davida.