Poslední zprávy

Praha - Podle dnešního (30. 11. 2020) usnesení Vlády ČR bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení. Toto krizové opatření vlády začne platit  3. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 12. prosince 2020 do 23:59.

 Diecéze – Ve většině domácností hořela minulou neděli na adventním věnci první svíčka. 29. listopadu začal čas očekávání – advent.

Praha - Premonstráti oslaví příští rok 900 let od založení prvního kláštera sv. Norbertem v Prémontré. Stalo se tak na Vánoce v roce 1121. Významné výročí oslaví řeholníci jubilejním rokem, který zahájili v sobotu 28. listopadu nešporami z 1. neděle adventní přímo u ostatků zakladatele řádu ve strahovském klášteře. Do Prahy byly převezeny v 17. století. V klášterní bazilice celebroval v neděli 29. listopadu mši svatou papežský nuncius Mons. Charles Balvo. Ten také při zahájení oslav přečetl dekret apoštolské penitenciárie, který z rozhodnutí papeže Františka umožňuje získat plnomocné odpustky během celého jubilejního roku.

Neuvěřitelně dobře začíná nový liturgický rok. Vždyť si stačí poslechnout první větu prvního čtení: "Ty, Pane, jsi náš otec, náš vykupitel: to je tvé jméno od věků" (Iz 63, 16b). Máme otce, máme vykupitele. Proč je to důležité a proč je to radostná zvěst?

Odry – Dlouhodobá rekonstrukce Střední pedagogické a zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách je u konce. Po letech od navrácení budovy církvi se vedení školy podařilo školu přeměnit ze zchátralé budovy na moderní budovu pro účely vzdělávání i duchovního růstu. Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Pavlou Hostašovou připravil Ondřej Elbel.

Ostrava – Mši svatou o slavnosti Krista Krále 22. listopadu sloužil v katedrále Božského Spasitele apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze biskup Martin David. Po mši sv. proběhla obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, jejíž jednotlivé části byly: výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k Božskému Srdci Páně, zásvětná modlitba a svátostné požehnání.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Několik myšlenek mi přichází na mysl při čtení textů dnešní slavnosti Krista Krále.

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři po sobě následující středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Text celého prohlášení i modlitbu přinášíme níže.

Ostrava - Sobotní celonárodní sbírka potravin je za dveřmi. Co koupit navíc a darovat do potravinových bank a pomoci tak těm, kdo mají doma prázdnou spíž? Nejvhodnější jsou základní trvanlivé potraviny - luštěniny, těstoviny, olej, konzervy, paštiky, ale také dětská výživa. Z drogistického zboží to jsou jednorázové dětské pleny, kartáčky a pasty na zuby, vlhčené ubrousky, papírové kapesníky nebo toaleťák. Sbírka probíhá před obchodními řetězci od 8.00 do 18.00 hodin.

„Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako člověk, kněz i biskup, ale také na vás, které osobně neznám." Stojí v dopise olomouckého pomocného biskupa Josefa Nuzíka, delegáta ČBK pro rodinu, který je určený všem rodinám a jejich členům, kteří v současné situaci potřebují povzbuzení.