Poslední zprávy

Při čtení dnešních textů mi přichází na mysl myšlenka: „Pozor na tvrdost srdce!“ Proč?

Představuji si Petra, jak se dostal do situace, pro pravověrného Žida (jakým Petr bezpochyby byl) nepředstavitelné. Vešel do domu pohana. A tam zjistil, že v něm, v jeho rodině a jeho přátelích působí Boží Duch, dokonce mluvili jazyky a velebili Boha. Petr se mohl zatvrdit: "Ne, tyto nesmíme pokřtít, vždyť jsou to pohané!" Ale neudělal to. Nechal se vést stejným Duchem, protože zjistil, že spása je určena všem, kteří chtějí být spaseni, bez ohledu na minulost, na národnost, na rasu ... Petr se naučil, že v nebi bude i s římským setníkem Kornéliem a dalšími pohany. Doufám, že i se mnou ...

Ostrava - Televize Noe slaví patnácté narozeniny. Začala vysílat 10. května 2006 z Ostravy a v Ostravě sídlí stále. Jako celoplošná nekomerční televize dobrých zpráv nabízí široké spektrum pořadů pro všechny generace s těžištěm v pořadech duchovních. Vlastní produkce, provoz i vysílání jsou hrazeny z darů diváků, příznivců a přátel. Kvůli trvajícím omezením oslaví své výročí hlavně prostřednictvím televizních obrazovek, na 20. květen připravuje přímý přenos galakoncertu Evy Urbanové.

Čeští a moravští biskupové i letos vyzývají věřící ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka se bude konat v neděli 9. května, kdy si připomínáme Den modliteb za pronásledované křesťany.

Neděle 9. května je 6. nedělí velikonoční, která je také Dnem modliteb za pronásledované křesťany, a jak bylo schváleno českými a moravskými biskupy na loňském plenárním zasedání, i letos se bude v tento den konat sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

Gruň – Na prvního máje – na svátek sv. Josefa, Dělníka – se uskutečnila poutní mše svatá také v dřevěném kostele Panny Marie, Pomocnice křesťanů, na Gruni. Na bohoslužbu dorazili věřící z blízkého i dalekého okolí. A i když jim tento rok počasí úplně nepřálo, přesto se skupina poutníků vydala na rozsáhlý horský hřeben od kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech pěšky. 

Dnes si velmi intenzivně uvědomuji, co pro mě znamená žít ve víře. Vede mě k tomu Ježíšova věta z evangelia: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, přináší mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic“ (Jan 15, 5). Neprožívám (citově, psychicky) jistotu, že jsem v Ježíši a on ve mně. A už vůbec ne to, že bych přinášel hodně ovoce. Ne, spíš mám pocit, že živořím a namáhavě lapám po každém dechu, jako člověk s nemocnými plícemi.

Olomouc - Vzhledem k trvajícímu konfliktu na Ukrajině vyzývá předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner k modlitbě za mír v této zemi. Přímluvné modlitby mají zaznít při nedělních bohoslužbách 2. května. 

Ostrava - "Ordinační hodiny" duchovních, kteří budou přítomni ve zpovědnicích v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, se zase plní. Stálá zpovědní služba, která byla pozastavena po nástupu povánoční vlny pandemie, se opět obnovuje. První zpovědník bude věřícím k dispozici v sobotu 1. května 2021. Kněží z různých farností diecéze budou zpovídat vždy od úterý do soboty v dopoledních a odpoledních hodinách podle rozpisu. 

Guty/Třinec - Obnova dřevěného kostela Božího Těla v Gutech se blíží do finále. Řemeslníci dokončují stavební úpravy v okolí novostavby, restaurátoři vrací interiéru původní malby a kameníci ladí interiér, který je řešen podle návrhu architekta Marka Štěpána. Slavnostní posvěcení kostela biskupem Martinem Davidem je naplánováno na 6. červen 2021.

Ostrava – Diecézní charita ostravsko-opavská zreonstruovala zchátralý dům v Ostravě-Kunčičkách. Opravené byty poslouží jako sociální bydlení pro šest rodin. První nájemníky dům uvítá ve středu 5. května 2021. Slavnostní předání klíčů začíná v 10.00 hodin. Bytový dům na adrese Na Rampě 20 požehná apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David. Celkové výdaje na realizaci projektu přesáhly 16 milionů korun a podařilo se je uhradit díky spolufinancování z prostředků Evropské unie.

„V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“ (Sk 4, 12). Nejraději bych tu tento verš napsal alespoň stokrát, aby se zapsal hluboko nejen do paměti, ale zejména do srdce každého, kdo tento text čte. Proč?

Neboť kromě Ježíše nám nikdo v celém vesmíru nemůže darovat věčný život, odpuštění provinění a vítězství nad zlem. Nikdo kromě Ježíše nás nemůže povýšit ze stavu stvoření do stavu Božích dětí. A to zcela zdarma. Toto je spása!