Poslední zprávy

Diecéze – Popeleční středou začala příprava na nejdůležitější svátek Církve – Velikonoce. Ohlédněme se za ní pomocí fotografií spolku Člověk a Víra. Prohlédnout si můžete fotografie z katedrály Božského Spasitele, kde mši svatou s udílením popelce sloužil biskup Martin David. Byli při ní představeni katechumeni, kteří budou pokřtěni o letošní velikonoční vigilii.

Ostrava - Kdyby se Charita při Tříkrálové sbírce spolehla jen na online koledování, zaplakala by nad výsledkem. Osobní koledování dětí, které vnáší do akce kouzelnou vánoční atmosféru, nebylo kvůli pandemii po celou dobu sbírky možné. Charity proto v poločase kampaně prázdné kasičky rozmístily do terénu. Tento krok se ukázal jako správný. Po jejich sečtení se ukázalo, že tuto formu lidé hojně využívali a sbírku podpořili částkou 8 422 418 korun. Na účet online kasičky dárci poslali 3 171 900 korun. Letošní výsledek s celkovou částkou 11 594 318 je na úrovni roku 2010. Tehdy se při koledování nasbíralo 11 322 230 Kč. V dalších letech byla už částka jen vyšší. V roce 2020 se v ostravsko-opavské diecézi při Tříkrálové sbírce vybralo 20 441 225 Kč.

Z liturgických textů této neděle se mi vynořuje jedno velmi důležité slovo: vykoupení.

Vykoupení zažil Noe se svou rodinou a s celou zvířecí říší, kterou měl v korábu. Kdyby mu Bůh neoznámil svůj záměr jeho záchrany..., ani bychom nevěděli, že byla nějaká potopa, ani bychom nebyli. Nebylo v lidských silách něco s potopou udělat. Bůh zasáhl. Noe uvěřil a stavěl koráb na suchu, možná na kopci daleko od řeky, za výsměchu mnoha...

Ostrava – K osobnímu obrácení každého věřícího a duchovní obnově farností a celé diecéze, která si letos připomene 25. výročí od založení, vyzývá biskup Martin David v pastýřském listu. Kněží jej věřícím přečtou při bohoslužbách 1. neděle postní místo kázání. Aby se jeho slova dostala k lidem ještě více osobně, biskup celý text dopisu přečetl před kamerou a video umístil na diecézní YouTube kanál.

Diecéze - Od Popeleční středy a po celou postní dobu běží aktivita Charity ČR „Postní almužna“. Dobrovolná sbírková akce má od svého vzniku formační charakter a reaguje na smysl postní doby. Čas přípravy na Velikonoce je nejen obdobím modlitby a postu, ale také almužny. Tato forma dobrých skutků je aktuální stejně jako evangelium, které se letos četlo na Popeleční středu.

Praha - Předsedové evropských biskupských konferencí sdružených v Radě evropských biskupských konferencí (CCEE) zvou k modlitbám za oběti pandemie po celou dobu postní, počínaje Popeleční středou. Každá země bude v jeden den postní doby slavit mši svatou, na Českou republiku připadá 17. březen 2021.

Diecéze - Postní doba je nedílně spjata s pobožností křížové cesty. Ani stávající vládní opatření nikomu nebrání, aby se ji pomodlil soukromě, ať již v kostele, nebo i pod širým nebem. Na řadě míst ostravsko-opavské diecéze se totiž kalvárská zastavení nacházejí i mimo chrámové prostory. Někde postupem času zanikla, např. v Červené Vodě či v Dívčím Hradě, jinde stále jsou a vyzývají k modlitbám věřících. Zde je jejich výčet:

Ostrava – Farnost Moravská Ostrava pořádá tradičně před zahájením postní doby Eucharistické dny s možností soukromé adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti. Letos tyto dny začínají v neděli 14. února. Přinášíme program na jednotlivé dny.

Dnes píšu se strachem v duši. Ne, nebojím se malomocenství, o kterém jsou dnešní čtení. Tělesné malomocenství dnes umíme léčit a nebýt sobectví (možná nás všech), tak tato nemoc už dávno mohla být jen v učebnicích dějin lékařství. A v Písmu.

Ostrava - Nouzový stav stále trvá, návštěvnost kostelů je zredukována na 10 % a většina aktivit pro více než 2 účastníky není v této chvíli dle platných nařízení možná. I přesto se od začátku roku 2021 v diecézi leccos událo a zpravodaj OKNO o tom přináší reportáže. Únorové vydání se tentokrát více zaměřilo na skrytý život řeholníků a řeholnic. Téma zasvěceného života rezonuje v pětině obsahu čísla.