Poslední zprávy

Ostrava-Svinov - Farnost Ostrava-Svinov prožila v neděli 23. června důstojné oslavy 90. výročí posvěcení kostela Krista Krále. Ke kulatým narozeninám nechali farníci nejen vymalovat celý kostel, natáhnout dráty k nové elektroinstalaci a osvětlení, ale také pořídili oltář a ambon, který byl zasazen do nové dlažby v presbytáři. Obnovený sakrální prostor v den výročí kostela požehnal pomocný biskup Martin David, který také posvětil nový oltář.

Opava – Již jen pár dní zbývá do zahájení 12. pěší pouti z Opavy na Velehrad, na kterou se letos přihlásilo 78 poutníků. Na cestu dlouhou 150 kilometrů se vydají v sobotu 29. června. Cílem cesty je účast na Národní pouti na Velehradě v pátek 5. července. Na cestu mají sedm dní.

Ostrava - Třikrát vkládal ruce na hlavy svěcenců pomocný biskup Martin David při udílení jáhenského svěcení. Ke dvěma bohoslovcům Michalu Krenželokovi z Jablunkova a Jakubu Lasákovi z Ostravy-Zábřehu, kteří se na kněžství připravovali v kněžském semináři v Olomouci, se v sobotu 22. června přidal ještě jeden kandidát. Jáhenské svěcení přijal také řeholní bratr Piotr Lewiński, OT, z Polska, který před třemi lety složil věčné sliby do rukou velmistra řádu Domu Panny Marie v Jeruzalémě a nyní je členem komunity německých rytířů v České republice. 

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Možná sis po přečtení názvu dnešního textu řekl: „A který pak žalm není skvělý? Proč takový název?“

Ostava - Ředitelství Charity Ostrava opět sídlí na Kořenského ulici v Ostravě-Vítkovicích. Po půl roce se do zrekonstruovaných prostor budovy vrátily kanceláře vedení z provizorního sídla na Jedličkově ulici. Vila z roku 1925 prošla dílčí rekonstrukcí suterénu v roce 2015. Nyní se podařilo zvelebit celý objekt. Dům i kanceláře požehnal v pátek 21. června pomocný biskup Martin David. 

Ostrava – Letos již počtvrté rozechvějí srdce posluchačů ukrajinské melodie, ty rozezní centrum města 29. června od 17 h. v zahradě TV Noe v centru Ostravy. Festival pořádá charitní Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce na podporu své činnosti i jako příležitost k seznámení se s Ukrajinou, zemí mnoha kontrastů.

Ostrava - V měsíci květnu jsme se stali součástí mezinárodní charitativní organizace Mary´s Meals – Mariina jídla, jež zajišťuje školní stravování dětí v chudých zemích světa.

Ostrava – Na výlet do Ostravy a Frýdku jako součást kněžských rekolekcí se v úterý 18. června vydalo 16 duchovních ze slovenského děkanátu Nové Mesto nad Váhom. Na programu měli mši svatou s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, besedu s oběma biskupy, prohlídku katedrály, televize Noe a cestu do Frýdku, kde navštívili poutní baziliku Navštívení Panny Marie.

Ostrava - Nejhranější britský muzikál v historii s příběhem o biblickém Josefovi a jeho bratřích v podání herců, tanečníků a muzikantů Národního divadla moravskoslezského se stal hlavním bodem třídenního festivalu Slezská lilie. Prostranství před katedrálou Božského Spasitele se v sobotu 15. června zaplnilo diváky, kteří se s prvními tóny hudby autorů Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera ponořili do příběhu s názvem Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť.

Diecéze - Slavnost Těla a Krve Páně tradičně doprovázejí Božítělové průvody, jejichž účastníci opustí v případě příznivého počasí své kostely, aby účastí na nich veřejně vyznali víru v eucharistického Krista. V některých farnostech se tak stane ve čtvrtek 20. 6., v jiných přesunou slavení na neděli 23. 6., v některých farnostech povedou eucharistická procesí kolem kostela, v jiných spojí dva kostely, potažmo dvě obce.