Poslední zprávy

Ostrava – Tvůrčí tým televize Noe neúnavně přináší každý den přímé přenosy bohoslužeb a dalších pořadů pro své diváky. Nejinak tomu bude i v příštích dnech, kdy budeme prožívat bezprostřední přípravu na Velikonoce. Kromě přímých přenosů nabídne televize také hodnotné filmy.

Milé sestry, milí bratři,

zatímco nás epidemie takřka přes noc uzavřela v klášteřích a my nevycházíme ani kvůli službě, kterou jsme dosud „venku“ běžně konali, před sedmdesáti lety byla situace opačná. Během jedné noci byli téměř všichni řeholníci a řeholnice ze svých klášterů vyhnáni, vyvezeni jinam. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 řeholní bratři (Akce K), z 27. na 28. září pak sestry (Akce Ř). I tehdy, stejně jako dnes, se jednalo o bezprecedentní situaci, i když se nedá říct, že nikdy v dějinách se nic podobného nestalo.

Praha - Jako součást přípravy na Velikonoce, které budeme poprvé v historii prožívat doma ve svých domovech, připravila Liturgie.cz sérii několika krátkých videi, která mohou napomoci rodinnému i osobnímu prožívání velikonočních událostí. Videoprůvodce nabízí úvodní díl a pak samostatné příspěvky s návody na prožití Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. 

Diecéze - Před 98 lety zemřel na Madeiře bl. Karel Rakouský. Akčoli se jeho liturgická památka slaví 21. října, tj. v den sňatku s manželkou Zitou, můžeme si jej připomenout i v den jeho smrti, tj. 1. dubna. Zvláště když zemřel v důsledku epidemie, která tehdy ve světě řádila, a když svou smrt obětoval za své národy, tj. i za ten náš...

Ostrava – S blížící se oslavou Velikonoc, kterou církev letos prožije v mimořádné situaci nouzového stavu, vydal biskup František Václav Lobkowicz rozhodnutí ke slavení Velikonoc v ostravsko-opavské diecézi.

Vatikán - Tisíce obětí denně nechává za sebou koronavirová nákaza. Lidé, kteří jsou v karanténě se již těžko mohou dostat ke svátosti smíření. Co mohou dělat? Papež František jim připomíná možnost, která je uvedena v Katechismu katolické církve, který zná nejen "křest touhy", ale také "zpověď touhy". Více ve videu, které sdílí komunita Blahoslavenství. 

Diecéze - Týden před Květnou nedělí prožívá církev každodočně Týden modliteb za mládež. Papež František zve ke společné modlitbě za mladé, staré i celé rodiny. Naléhá, abychom se spojili v modlitbě na tento úmysl zvláště nyní, když celý svět svírá pandemie koronaviru.

Praha - V sobotu 28. 3. bylo u pražského pomocného biskupa Karla Herbsta potvrzeno onemocnění  COVID 19. Byl převezen do pražské střešovické nemocnice na jednotku intenzivní péče. Jeho stav je vážný. Modleme se za jeho uzdravení. Podle informací České televize se do karantény uzavřel také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.  

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

„Ježíš je Pán!“

Dnešní čtení jsou o hrobech. O skutečných v zemi (takových jaký byl Lazarův hrob), ale také o duchovních, o jakých mluví prorok Ezechiel: „Já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z vašich hrobů“ (Ez 37, 12), jak o tom vzdáleně hovoří žalmista: „Z hlubin volám...“ (Ž 130, 1), jak o tom hovoří apoštol Pavel, který vzpomíná oba hroby: duchovní – „kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho“, i tělesný – „ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, oživí také vaše smrtelná těla“ (Řím 8, 8. 11).

Nabízíme podklady pro slavení 5. neděle postní. Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii ve společenství farnosti. I tuto postní neděli můžeme vstoupit do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy skrze společnou modlitbu v rodině.