Poslední zprávy

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Skvělá zpráva! Ježíš žije! Opravdu žije! A ne někde daleko, ale ve mně, v mém srdci. Doufám, že i ve tvém.

Frýdek-Místek - Zpívaný příběh umučení Ježíše Krista na Velký pátek se odehrál v pravé poledne na Místeckém náměstí, uprostřed stánků s lahůdkami, tak jako kdysi o Velikonocích v Jeruzalémě uprostřed shonu města... Po skončení Pašijí šel průvod s klepáním až do Frýdku k bazilice.

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz byl na Zelený čtvrtek v katedrále Božského Spasitele hlavním celebrantem mše svaté se svěcením olejů - tzv. Missa Chrismatis. Bohoslužbu, při níž kněží obnovují své kněžské sliby, s ním koncelebroval pomocný biskup Martin David. První lavice katedrály zaplnilo více než 120 kněží, kteří působí v ostravsko-opavské diecézi. 

Ostrava – Krátce po diecézním setkání mládeže BISCUP 2019 vyšlo dubnové číslo zpravodaje OKNO. Ve zpravodajské části časopisu najdou čtenáři zprávu o setkání i anketu s účastníky. Do Frýdku o víkendu 5. - 7. dubna dorazilo více než 500 mladých.

Ostrava – Svatý neboli pašijový týden, který zahájila Květná neděle, pokračuje velikonočním třídenním, při němž si věřící prožijí zásadní události z Ježíšova života a dějin spásy. Na Zelený čtvrtek v 9.00 hodin dopoledne kněží obnovují své kněžské sliby při mši svaté Missa Chrismatis.

Diecéze - Květnou nedělí si připomněli věřící Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Přinášíme foto seriál z bohoslužeb v Ostravě, Frýdku a Místku. Květná neděle s biskupy Františkem V. Lobkowiczem a pomocným biskupem Martinem Davidem v Ostravě začala žehnáním ratolestí v kostele sv. Václava na Kostelním náměstí. Poté se průvod doprovázený hudbou vydal do katedrály, kde mši sv. za mládež farnosti celebroval biskup František. Ratolesti žehnal ve frýdecké bazilice P. Jozef Novák, CSsR.

Opava - Projít pěšky trasu z Opavy až do Mikulova po značené svatojakubské cestě nabízí Velikonoční putování, které organizuje zkušený poutník Petr Hirsch. Poutníci se setkají ve čtvrtek 25. dubna v opavském klášteře minoritů, kde na karimatkách přenocují. V pátek 26. dubna se po ranní mši svaté vydají na cestu. Před sebou budou mít 260 kilometrů, které zdolají za 10 dní. Zájemci o pěší pouť se mohou přihlásit do 17. dubna na webu www.pout.eu. Připojit se k poutníkům bude možné i na část trasy.

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Ne, nebudu dnes psát o liturgickém slavnostním vstupu, který se dnes doporučuje přede mší svatou. Ačkoli je mi líto, že mnozí kněží z toho dělají jen procházku po kostele. Skutečně je takový problém sejít se třeba na farním dvoře či místním fotbalovém hřišti a tam celý liturgický průvod začít? Naše víra není jen rozumná a rozumová, nýbrž potřebuje také zážitek…

Vídeň/Rakousko - Modlitbou a položením kytic k rakvi kardinála Rudolfa Jana si v úterý 9. dubna 2019 arcibiskup Jan Graubner, ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a představitelé veřejného života připomněli letošní výročí – dvě století od zvolení habsburského prince do čela olomoucké arcidiecéze.

Ostrava - Při svém nabitém programu si našel apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo prostor na krátké setkání se zaměstnanci ostravsko-opavského biskupství. Ti ho přivítali potleskem a zpěvem „Kristus vítězí, Kristus kraluje,“. Poté se se vzácnou návštěvou vyfotili. Nuncius se také na biskupství setkal se zástupci křesťanských médii a přijal pozvání na přátelské posezení s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem.