Poslední zprávy

Ostrava – Zvuky nočního ostřelování, pobyt ve sklepě při svíčkách jen s nejnutnějšími zásobami, nemožnost hrát si volně kdekoliv venku kvůli zaminovaným oblastem. To je realita mnoha dětí žijících v blízkosti frontové linie na východě Ukrajiny. Osmiletý Andrijko by si přál, aby se už nemusel se sourozenci a rodiči před válkou schovávat ve sklepě. Některá přání těchto dětí splnit nedokážeme… Jiná ano…

Pro nejpotřebnější děti, které kvůli války ztratily bezstarostné dětství, pořádá od roku 2017 Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské Mikulášskou nadílku. Cílem je obdarovat potřebné děti a přinést jim kousek radosti do nuzných podmínek, ve kterých žijí. 

Diecéze – Výzdobu na první adventní neděli dotvářejí v kostelech adventní věnce přinesené k požehnání, aby v domovech věřících odpočítávaly týdny zbývající do vánočních svátků. Fotografové z Člověk a Víra zachytili atmosféru začátku nového církevního roku v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, ale také ve Frýdku, Místku, Ludgeřovicích, Štramberku, Rychvaldu a Krnově .

Již přes měsíc kráčí církev po celém světě po synodální cestě. Někde intenzivní, někde jako hlemýžď. Důležité je však jet dopředu, rychlost není až tak podstatná. Ale důležité je také mít vždy jistotu, že jdeme po správné cestě. Pokud totiž někdo rychle běží mimo silnici, tak se rychle vzdaluje od cíle.

Praha - Nouzový stav vyhlášený Vládou ČR kvůli stále zhoršující se situaci pandemie Covid-19 se nedotkne bohoslužeb. V platnosti zůstávají předhozí omezení a doporučení. Účastníci bohoslužeb musí dodržovat rozestupy a nosit respirátory. Kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná. Nouzový stav vstoupí v platnost 26. listopadu 2021 v 18.00 hod. a potrvá do 25. prosince 2021 23.59 hod.

Odry - Red Wednesday čili Červená středa je mezinárodní den, připomínka lidí, jež jsou pronásledování pro víru. Iniciativa je vyjádřením solidarity s utlačovanými a trpícími pro své náboženské přesvědčení, výzvou k vzájemné toleranci a ke svobodě tam, kde není možná. Není to tak dávno, kdy i lidem v naší zemi byla svoboda vyznání upírána a mnozí byli za ni pronásledováni až k prolití krve. Uvědomujeme si, že nic není samozřejmostí, a proto se i naše škola připojila k této světové akci. V tento den je mnoho našich památných budov po celé ČR oděno do červeného světla symbolizující krev pronásledovaných. Nabízelo se mnoho možností, jak se k této iniciativě připojit a vyjádřit tak svou solidaritu.

Praha – Již počtvrté se Česká republika zapojí do mezinárodní iniciativy Červená středa. Kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Do letošního ročníku se již nyní přihlásilo přes 50 kostelů, synagog, sborů a veřejných institucí. 

Ostrava – Jednodenní Diecézní setkání mladých s biskupem v sobotu 20. listopadu prožilo na Biskupském gymnáziu téměř 300 účastníků. Ve fotografiích přinášíme svědectví, jak den, ve kterém se mladí zamýšleli nad veršem ze Skutků apoštolů: „Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl,“ prožili. Na programu byly workshopy s různorodou tematikou (od duchovního zamyšlení přes sportovní po kadeřnický), ale též chvály, příp. talk show s biskupem Martinem Davidem. Setkání zakončili slavením mše svaté.

 Jako shrnutí biblických textů této neděle vidím zpěv před evangeliem: „Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází!“ To jsou zvolání, která mají (nejen) dnes naplňovat naše srdce, naši mysl, ale také naše ústa. Přichází Ježíš, náš Král. Ještě ho nevidíme, ale jeho příchod se každým dnem přibližuje. A to, že ho nevidíme, neznamená, že nevládne. Ježíš je Král od věčnosti. To, že se stal člověkem a svým životem, utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním nám přinesl vykoupení, je – lidsky řečeno – jakousi přidanou hodnotou jeho božství, je vzácnou ozdobou jeho královské koruny.

Velehrad - Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 zemřel v nemocnici v Uherském Hradišti ve věku 88 let P. Antonín Krejčiřík, SJ. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční ve středu 24. listopadu ve 14.30 hodin při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě. Poté bude tělo zesnulého uloženo na místním hřbitově. Člen řádu jezuitů řadu let působil ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. Po sametové revoluci byl až do roku 1996 regionálním představeným komunity v rozptýlení na Opavsku. Od roku 1992 byl farářem v Bruntále, kde se zasloužil o obnovu poutního místa s kostelem Panny Marie Pomocné a venkovní křížovou cestou na Uhlířském vrchu. 

Ostrava - Konec církevního roku je spojen se slavností Ježíše Krista Krále. Katedrála Božského Spasitele v Ostravě tento den slaví jako titulární slavnost. V neděli 21. listopadu bude mši svatou v 9.30 hodin celebrovat apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David. Ostravská katedrála byla postavena v letech 1883 až 1889 pro potřeby farnosti Moravská Ostrava. V roce 1996 po založení ostravsko-opavské diecéze byl farní kostel povýšen na katedrálu.