Poslední zprávy

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

„Mějme oči upřeny na Ježíše“ (Žid 12,2). Toto je způsob, jak dosáhnout svatosti, jak získat věčný život s ním. Oči upřeny na Ježíše.

Ale na jakého Ježíše? Když si přečteš či poslechneš dnešní evangelium, tak zjistíš, že Ježíš není krásný muž s dlouhými vlasy ze zbožných obrázků, ale bojovník, rozsévač nepokoje; ten, který způsobuje rozdělení, dokonce přímo v rodině. Umíš si představit Ježíše, jak přichází do chrámu a tichým hláskem laskavě prosí kupce a prodavače, aby odtamtud odešli? Ne, Ježíšův hlas hřměl jako hrom a jeho bič byl skutečný a rozdával bolestné rány (srov. Jan 2,15). Umíš si představit, jak Ježíš u Lazarova hrobu šeptem poroučí smrti? Ne, Písmo praví, že zvolal mocným hlasem (Jn 11,43). A co bouřka na moři? I té pohrozil, neprosil ji! To je náš Ježíš. S laskavým pohledem a milosrdným srdcem, ale nekompromisním vůči zlu a hříchu.

Vlčovice - Nový obětní stůl a ambon posvětí v sobotu 17. srpna ve farnosti Vlčovice na Novojičínsku pomocný biskup Martin David. Mobiliář do kostela Všech svatých navrhl malíř a grafik Milivoj Husák. Pískovec opracoval kameník Vítězslav Orel ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Úprava presbytáře završila osm let oprav kostela. Mše svatá začíná v 10.00 hodin.

Radhošť - Nocí, svítáním i dnem budou 31. 8. putovat chlapi z Kopřivnice na Radhošť. Letošním úmyslem 23 km dlouhé Pouti mužů je děkovat a prosit za dar víry v rodinách.

Ostrava-Radvanice – Festival netradičních her připravují poslední srpnovou neděli ve farnosti Ostrava-Radvanice. Od 14.00 do 19.00 hodin bude venkovní parčík před kostelem Neposkvrněného Početí Panny Marie a centrumm TreFa na místní faře k dispozici různým dřevěným, deskovým a jiným netradičním hrám. Akci pořádá obecně prospěšná společnost Trendum.

Horní Tošanovice - V Horních Tošanovicích budou mít náměstí, jež ponese jméno bl. Karla I. Rakouského. Náměstí C. a K. Karla I. Habsbursko-Lotrinského bude odhaleno v předvečer dne jeho narození, tj. v pátek 16. srpna. Součástí slavnostního aktu bude i mše sv. v nedalekém Hnojníku.

Ostava -  Již 120 let se lidé v Ostravě-Přívoze scházejí k bohoslužbám v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. Farnost, v níž od roku 1994 působí kněží řádu paulínů, si obě výročí připomněla při nedělní mši svaté. Hlavním celebrantem byl biskup František Václav Lobkowicz. Do Ostravy zavítali také generální vikář řádu P. Michał Lukoszek a bývalý přívozský farář P. Bogdan Stępień, který působí již dva roky v Plzni. 

Rapotín – V úterý 12. srpna se farnost Rapotín na Šumpersku rozloučí s dlouholetým duchovním správcem P. Janem Glogarem, který zemřel ve věku 88 let v pondělí 5. srpna v šumperské nemocnici. Pohřeb začíná v 15.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po mši svaté bude tělo zesnulého kněze uloženo do kněžského hrobu ve Velkých Losinách.

Frýdek-Místek - Nový místecký děkan P. Daniel Vícha sloužil v neděli 11. 8. poutní mši svatou v kapli Panny Marie Sněžné na Bahně v Místku. Všichni si tak mohli připomenout výročí 110 let od posvěcení této kaple a prožít krásnou mši v přírodě v doprovodu dechovky. Velké poděkování patří zejména manželům Čajanovým, kteří kapli vymalovali, připravili a přichystali celou tuto krásnou akci.

Svatý Antonínek - Ke konci prázdnin neodmyslitelně patří děkovná pouť na Svatém Antonínku. Při mši svaté 25. srpna poděkují věřící za úrodu a přijatá dobrodiní. Poutní areál se rozzáří barvami lidových krojů a různými plody z našich polí a zahrádek. V 9.00 bude mši svatou sloužit P. Miroslav Reif, farář z Ostrožské Lhoty, a hlavní mši svatou v 10.30 pak bude celebrovat Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský. Svátostné požehnání proběhne v 14.00 v kapli.

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Víš, že jsi vyvolený? Bůh si tě vyvolil, abys byl jeho majetkem. Amen. Aleluja!