Poslední zprávy

Ostrava – Přestože ve třech Charitách ještě počítají obsah pokladniček z letošního koledování, již nyní je zřejmé, že úsilí malých koledníků a jejich dospělých průvodců, bude stát za to. Po sečtení 92,9 % pokladniček je nyní výsledek sbírky 19 385 386 korun. Do dvaceti milionů již příliš nechybí a po dopočítání zbývajících 7 % pokladniček bude letošní výsledek rekordní.

Diecéze – Papež František nově ustanovil apoštolským listem Aperuit illis 3. neděli v liturgickém mezidobí jako neděli Božího slova. V mnoha farnostech si připomínali důležitost Písma v životě křesťana a napříč diecézí udělovali kněží při mši svaté požehnání lektorům Božího slova.

Ostrava – Zcela zásadní otázku své víry si v sobotu 25. ledna položili účastníci konference na téma „Evangelizace v naší diecézi“, kterou připravilo Katechetické a pedagogické centrum.  V sále ostravského biskupství bylo plno. Na akci se přihlásilo téměř sedmdesát zájemců. Každý měl možnost říct, jak si předávání radostné zvěsti představuje a jak se sám chce do evangelizace v diecézi zapojit.

Ostrava – Papež František loni v říjnu při mimořádném misijním měsíci připomněl všem věřícím, že jsou díky svému křtu poslaní hlásat evangelium ve svém okolí. Jak se nám to daří a kde brát inspiraci? Kolem těchto otázek se točil seminář Evangelizace v naší diecézi, který v sobotu 25. ledna uspořádalo Katechetické a pedagogické centrum na biskupství v Ostravě.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Dvě věci bych chtěl vyzdvihnout z dnešních čtení. Tou první je zájem o odstrčené a zanedbávané, druhou je změna smýšlení.

Víš, kde jsou země Zabulon a Neftalí? Pro Židy to bylo periferní území, pohraničí, kde žilo mnoho pohanů, možná více než Židů. Kdesi na konci světa. Proč o tom mluvím? Protože tam šel Ježíš. Tam bylo například Kafarnaum. Teď už jistě víš, kde jsou ty jmenované oblasti.

Proč tam však Ježíš šel, do takového zapadákova? Kvůli lidem. Tam někde žil jeho budoucí apoštol Petr. Tam byl setník, který jim postavil synagógu. Byli tam lidé, kteří potřebovali slyšet radostnou zvěst.

Ostrava – Nadcházející 3. neděle adventní se bude letos poprvé slavit jako Neděle Božího Slova. Tento den určil ve svém papež František v listu motu proprio s názvem „Aperuit Illis“. Dokument stanovuje, že tato neděle má být věnována slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním.

Diecéze – Křesťané napříč církvemi se v týdnu od 13. do 19. 1. společně modlili ve Frýdku-Místku. Spojil je Alianční týden modliteb, který se letos věnoval spisům Jana Amose Komenského.

Ostrava  - Děkanátní poutě na různá mariánská poutní místa v diecézi jsou již minulostí. Za nová kněžská a řeholní povolání se budou poutníci společně modlit na dvou společných poutích. V květnu na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor a v říjnu ve frýdecké bazilice minor.

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

„Vydávám svědectví, že toto je Boží Syn“ (Jn 1, 34). Jan přesně věděl, proč žije – měl vydat svědectví, když pozná, kdo je mesiáš. A když uviděl Ježíše, nezaváhal. Vyznal: „Toto je Boží Syn.“

Je zvláštní, jak málo lidí na toto Janovo svědectví zareagovalo. Podle evangelií vlastně jen Ondřej a Jan. Bylo Janovo svědectví tak slabé? Nebo „hluchota“ lidí okolo něho byla tak velká, že sice slyšeli, ale ne srdcem?

Kroměříž –  Ve věku nedožitých devadesáti let zemřel v sobotu 18. ledna 2020 v Kroměříži P. Stanislav Lekavý, politický vězeň minulého režimu a dlouholetý správce poutního místa Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor. P. Lekavý se narodil 10. května 1930 v Josefově okres Hodonín. Jeho životní cesta byla plna nečekaných překážek, ve kterých se ale upevňovala jeho víra.

Rozloučení pro děkanáty Jeseník, Bruntál a Krnov bude na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor v sobotu 25. ledna ve 14.00 hodin. 

Poslední rozloučení s drahým zesnulým se bude konat v úterý 28. ledna 2020 ve 14 hodin z kostela Všech svatých v Josefově u Hodonína na místní hřbitov.