Milí přátelé, milé seniorky, milí senioři!

V měsíci prosinci se na vás těšíme na těchto akcích: 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:  5. prosince 2023, 9 - 12 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Kráčet po Božích cestách. Vede: P. Mgr. Ing. Lumír Tkáč. Přednášky, možnost sv. smíření, možnost pobýt v tichu, mše svatá. 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA:  6 . prosince  2023, Frýdlant nad Ostravicí, Program: 8:30 - možnost svátosti smíření, 9:00 mše svatá - kostel, 10:00 - 12:00 přednáška - fara. Vede P. ThLic. Marek Kozák, Th. D.

POSELSTVÍ ŽIVOTA APOŠTOLŮ:  12. prosince 2023 od 7:30 hodin, Frýdek, Farní 1 (stará fara). Téma: Apoštolové konali znamení (Sk 5, 12 - 21)

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK:  14. prosince  2023 od 9 hodin, Ostrava, biskupství. Téma: Vánoce nejen doma. Přednáší: Mgr. Martina Žalčíková

 

PŘEJEME VÁM VŠEM POŽEHNANÝ, KLIDNÝ ADVENT  PLNÝ NADĚJE A PÁNOVY BLÍZKOSTI! 

Pin It