to je název přednášky v rámci Akademie pro třetí věk, kterou senioři 13. prosince 2018 zakončili tento kalendářní rok.

Lektor přijel tentokrát až z Třebíče, byl jím ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D.. Přednáška se nesla v krásném adventně vánočním duchu. Lektor během prezentace poutavě vyprávěl o adventních a vánočních zvycích, o světcích, jejichž svátky slavíme v adventu a během vánoční doby. Občas se také zeptal účastníků na různé věci, např., zda znají draní peří, roráty, pečení perníčků apod.  Mnozí tyto zvyky znali. Posluchači pozorně naslouchali a mohli zároveň vzpomínat na dobu svého dětství a také na vyprávění svých blízkých - rodičů či prarodičů.

Senioři prožili opravdu příjemné adventní dopoledne, kdy se mohli zastavit a zaposlouchat do milých slov lektora. Na závěr zaznělo přání požehnaných a pokojných Vánoc a všeho dobrého do nového roku 2019.


 

Pin It