Ve čtvrtek 6. prosince v 9 hodin se sejdeme v sálu biskupství v Ostravě u adventního věnce. Čeká nás mše svatá, přednášky a také svátost smíření. Duchovně nás bude provázet otec Petr Šustáček. Srdečně zveme k adventnímu ztišení.

      Pro oblast Frýdlantu nad Ostravicí a okolí je připravena Adventní duchovní obnova, která se uskuteční ve středu 12. prosince od 9 hodin v kapli Střediska sociálních služeb (domov pro seniory) ve Frýdlantu nad Ostravicí. Duchovně nás bude provázet redemptorista P. Jozef Novák st. CSsR. Na programu bude mše sv., přednášky a adorace, bude rovněž možnost svátosti smíření.

     Poslední letošní akcí bude Akademie pro třetí věk, která proběhne ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 9 hodin v sálu biskupství v Ostravě. Lektorem bude tentokrát ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D.. Přednáška nás adventně a vánočně naladí, její téma je "Advent a vánoční svátky o století zpátky". Tuto přednášku si nenechte ujít!!!

Srdečně zveme na všechny akce a přejeme požehnané a pokojné adventní dny.


Pin It