V měsíci listopadu zveme nejen seniory, ale i ostatní zájemce na tyto akce:

V úterý 6. 11. 2018 v Ostravě na biskupství od 9 hod. se koná pravidelné setkání Klub aktivních seniorů, které je ale otevřené i dalším zájemcům. Téma bude „dušičkové“: Blahoslavený Karel Spinola, patron duší v očistci.

S Ježíšovými podobenstvími se můžete setkat ve středu 7. 11. 2018 od 9 hodin na faře ve Frýdlantu n. O. Náměstí 2. Tentokrát budeme hovořit a zamýšlet se nad podobenstvím „O boháči a Lazarovi“.

15. 11. 2018 v Ostravě na biskupství od 9 hod. proběhne přednáška v rámci Akademie pro třetí věk.  O svých cestách po Vietnamu a Kambodži nám bude vyprávět P. Mgr. Jan Linhart. Vyprávění bude doplněno o promítání fotografií z cest. Srdečně zveme. 

Poslední akce měsíce listopadu proběhne 21. 11. 2018 v Ostravě na biskupství od 9 hod.. Je to setkání nad biblickým textem „Lectio divina“, které vede P. Mgr. Roman Janáč. S sebou si vezměte Nový zákon.

Na akce se nemusíte hlásit dopředu.


 

Pin It