Ve dnech 22. - 24. října 2018 se 19 seniorů zúčastnilo v Pastoračním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí podzimní duchovní obnovy na téma "Sedm slov z kříže". Obnovu vedl kaplan pro seniory P. Roman Janáč CSsR. Téma přitáhlo i několik nových účastníků.

Obnova byla opravdu bohatá na myšlenky. Jak účastníci říkali, ani si neuvědomujeme, co všechno v těch pár větách z kříže Ježíš vyslovil.Otec Roman hovořil o posledních chvílích Ježíšova života a zároveň se zamýšlel nad tím, jak budou vypadat poslední chvíle našeho života... Budeme odcházet jako Ježíš se slovy odpuštění, smíření, lásky? Nebo v nás bude hořkost, neodpuštění, nevyřešení vztahů apod.? 

Obnova nás vedla k mnoha otázkám a zamyšlením, např.: kdybychom stáli na konci života, co bychom chtěli udělat jinak?

Snad nejkrásnějí a nejsilnější pak bylo zamyšlení nad Ježíšovými slovy: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha..." Ježíš spočinul v Boží náručí. I nás toto čeká. Ježíš umírá s modlitbou na rtech, umírání se tak stává vrcholem života. Ježíš na kříži neukázal slabost, ale sílu - sílu lásky. Kéž bychom také my takto odcházeli z tohoto světa.


Pin It