Již několik let se setkáváme pravidelně jednou za měsíc v Ostravě na biskupství nad Božím slovem. Setkání Lectio divina vede P. Roman Janáč, kaplan pro seniory.

Jak tato setkání probíhají?Po úvodní modlitbě čteme úryvek z Bible, většinou evnagelium z toho dne, následuje krátké vysvětlení a potom máme možnost vzájemného sdílení, dotazů apod. Často čteme také několik různých překladů a pak o nich hovoříme. Setkání zakončíme společnou modlitbou. Každé setkání  je velkým obohacením, protože biblický úryvek začneme vnímat úplně jinak. Je nám bližší a lépe mu porozumíme.

Srdečně zveme všechny zájemce o hlubší poznání Božího slova dne 17. 10. od 9 hodin na biskusptví v Ostravě. Setkání trvá cca 60 minut a není třeba se hlásit dopředu. Vezměte si s sebou Nový zákon.


 

Pin It