Senioři

Srdečně Vás zveme 15. dubna od 9:15 hodin na virtuální přednášku z cyklu Akademie pro třetí věk na téma Manipulace a jak se jí bránit. Toto téma vnímáme jako velmi důležité a pro dnešní dobu potřebné. Hostem bude psycholog, pedagog a kněz PhDr. Pavel Moravec, Ph.D. 

(Původně plánovaná přednáška na téma Síla a užitek léčivých rostlin se uskuteční v jiném termínu).

Připojit se můžete přes odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=cxP56fhRPnc

Akademie manipulace

Den před slavností svátku svatého Josefa vás zveme opět k virtuálnímu setkání. Připravujeme pro vás malou duchovní obnovu, ve které se chceme více věnovat postavě sv. Josefa a nechat se jím inspirovat jako průvodcem v dnešní neobvyklé pandemické době.

Josefa jako zprostředkovatele Boží něhy nám představí P. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann a další jeho vlastnosti, důležité pro ochranu a život v rodině, nám přiblíží trvalý jáhen Mgr. Aleš Ligocký.

Závěr bude patřit krátké adoraci s hudebním doprovodem.

Těšíme se na setkání s vámi.

Připojit se můžete skrze odkaz: https://bit.ly/DuchovniObnovaSvJosef

youtube obnova sv josef

Na čtvrtek 11. března jste zváni na další virtuální přednášku z cyklu Akademie pro třetí věk na téma Poklady v nás – malé pedagogické zamyšlení. Hostem od 9:15 bude Mgr. Eva Muroňová, Ph.D., spisovatelka a pedagožka.

Připojit se můžete skrze odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=iW3nRAp3xCI

 

 akademie muronova

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu – virtuální – ve čtvrtek 25. 2. 2021 od 9h. Povede P. Ing. Mgr. Jan Slavík, ředitel Diecézního centra pro mládež. Představí nám myšlenky z papežské exhortace Christus Vivit (Kristus žije) v pohledu života mladých a seniorů. Závěrem proběhne adorace.

https://bit.ly/obnovaSeniori

duchovni obnova JSL