Senioři

MIlí senioři, v měsíci únoru pro vás - s přihlédnutím k epidemiologické situaci - chystáme tyto akce:

Milí přátelé, i když  je epidemiologická situace nejistá, nabízíme vám v lednu tyto akce:

Milí přátelé a příznivci, v prosinci se sejdeme pouze online na těchto akcích:

Milí senioři, milí přátelé, v měsíci listopadu, pokud to bude možné, vás zveme na tyto akce:

 

Milí senioři, milí přátelé, v měsíci říjnu, pokud to bude možné, vás zveme na tyto akce: