V roce 2021 je možno žádat o příspěvek z pastoračního fondu ostravsko-opavské diecéze.

Z prováděcího pokynu upozorňujeme na tyto skutečnosti:

Žádost se podává zároveň elektronickou cestou i vytištěnými formuláři, které musí být doručeny na Biskupství ostravsko-opavské do úterý 2. 3. 2021.

Žádost se podává na AKTUÁLNÍM FORMULÁŘI, který si můžerte stáhnout na výše uvedeném odkaze.

Žádat mohou i necírkevní organizace, pokud jejich činnost je pastorační např. zapsané spolky, občansky prospěšné společnosti atd.

 

Pin It