Modleme se za Libanon, aby mezinárodní společenství této zemi pomohlo nastoupit cestu "vzkříšení", a to nejen slovy, ale i konkrétními gesty.


cityscape 3696637 1280


„Rok po strašlivém výbuchu v bejrútském přístavu, který způsobil smrt a zkázu, se v myšlenkách upínám k této drahé zemi a především k obětem, jejich rodinám, mnoha zraněným a těm, kteří ztratili domov a práci. Mnozí také přišli o životní iluze. O Dni modliteb a reflexe za Libanon, který se konal 1. července, jsme společně s křesťanskými náboženskými představiteli přijali za své touhy a očekávání unaveného a zklamaného libanonského lidu a vzývali Boha, aby nám udělil světlo naděje k překonání této těžké krize. Drazí Libanonci, velice toužím po tom, abych vás navštívil, a neochabuji v modlitbě za to, aby se Libanon opět stal poselstvím bratrství a míru pro celý Blízký východ.“ „Svatý stolec si přeje, aby ekonomická podpora Libanonu zabránila dalšímu úpadku této země a naopak vytvořila podmínky k jejímu postupnému vzestupu, jenž bude k užitku všech jejích obyvatel,“ prohlásil mons. Wachowski. Mezinárodní donátoři shromáždili částku zhruba 370 milionů dolarů (100 milionů darovaných jak Francií, tak USA), čímž překonali vytyčený cíl 357 milionů dolarů (i loňskou donaci 330 milionů).

„Rovněž Svatý stolec a humanitární organizace katolické církve poskytly zásadní pomoc obětem výbuchu v bejrútském přístavu a podílely se na obnově obytných domů, nemocnic a škol,“ připomněl vatikánský diplomat a poukázal na trvalou pozornost, kterou papež František při různých příležitostech věnuje situaci v „Zemi cedrů“. „Libanon je veliký stát, který svědčí o jedinečné zkušenosti společného soužití upevňované v běhu staletí a již z toho důvodu nemůže být ponechán napospas osudu anebo v síti dílčích zájmů,“ zdůraznil zástupce sekretáře pro vztahy se státy, „což ovšem vyžaduje úsilí všech zúčastněných, jak v rámci Libanonu, tak za jeho hranicemi. Pomozme Libanonu, aby našel východisko ze stávající vážné krize, a dejme Libanoncům možnost, aby se stali protagonisty lepší budoucnosti ve své zemi, bez nepatřičného vměšování. Pomáhejme konkrétními gesty, aby tato země nastoupila cestu ke vzkříšení,“ citoval mons. Wachowski papeže Františka na mezinárodní konferenci o Libanonu.

Fotka od djedj z Pixabay 

Pin It