Modleme se za oběti násilí z řad křesťanů Etiopské pravoslavné církve Tewahedo.

Papež František po své promluvě dne 3. listopadu 2019 velmi důrazně prosil: „Jsem zarmoucen násilím, jehož oběťmi jsou křesťané Etiopské pravoslavné církve Tewahedo. Vyjadřuji svoji blízkost této církvi a jejímu patriarchovi, drahému bratrovi, Abuna Matthiasovi, a prosím vás o modlitbu za oběti násilí v této zemi.“

Etiopská pravoslavná církev Tewahedo patří k tzv. předchalcedonským církvím, protože nepřijali učení Chalcedonského koncilu (451). Odvolávají se na učení sv. Cyrila Alexandrijského o jediné vtělené přirozenosti Božího Slova. Tento postoj byl v 5. stol. důvodem k přerušení společenství s církví římské říše (zápodořímské i východořímské). Dnes se má mezi teology za to, že spor vznikl kvůli rozdílným formulacím a ne kvůli podstatě víry v Krista.

Etiopská církev má mimořádně bohatou křesťanskou spiritualitu. Nejvýraznější rysem je starozákonní ráz vyjádřený vírou, že Etiopané náležejí k vyvolenému národu díky své pokrevní vazbě s Davidovým domem, a tedy s Mesiášem, skrze Menelika, syna Šalomounova a královny ze Sáby. Toto vědomí se projevuje v některých náboženských praktikách vlastních Izraelitům.

Předpokládá se, že v Etiopii je na 40% křesťanů z celkového počtu obyvatelstva. V regionu Oromia došlo k násilí, při kterém zahynulo více než 60 křesťanů. Etiopský atlet Haile Gebrselassie řekl pro stanici BBC, že k těmto incidentům došlo v důsledku falešných zpráv na facebooku.

Pin It