Milí přátelé,
v této výroční zprávě se ohlížíme za rokem, který byl v životě ostravsko-opavské diecéze poznamenán především úmrtím jejího diecézního biskupa Františka Václava Lobkowicze. Společenství věřících a mnozí představitelé veřejného života se v katedrále rozloučili s tím, který stál u zrodu diecéze a byl prvním pastýřem pověřeným jejím vedením. Život diecéze se tím ovšem nezastavil a přinesl další důležité okamžiky. Mimo jiné také završení diecézní fáze synody o synodalitě, ke které celou církev pozval papež František. Ta nám během společných setkávání v synodálních skupinkách pomáhala uvědomit si a prožít, že všichni tvoříme jedno společenství, které je na cestě. Jak tato společná cesta pokračovala v životě diecéze, zachycují další strany a řádky této výroční zprávy. Mám naději, že je to cesta, na které nás Bůh vedl a doprovázel.

Mons. Martin David
apoštolský administrátor

Výroční zprávu diecéze za rok 2022 si můžete stáhnout zde.

Pin It