Milí přátelé, čtenáři naší Výroční zprávy,

berete do rukou přehled událostí ze života ostravsko-opavské diecéze za rok 2019. Ohlédnu-li se za uplynulým časovým obdobím, vidím v něm především dvě velké události pro život Církve v naší diecézi.

Těsně před koncem roku 2018 jsme se z Říma dověděli radostnou zprávu o tom, že bude prohlášen blahoslaveným P. Richard Henkes, kněz řádu pallotinů, který působil ve Strahovicích a zemřel v koncentračním táboře Dachau při ošetřování nakažených tyfem.

Toužebně jsme očekávali spolu s německou diecézí Limburg a s rodinou pallotinů tento okamžik, který potvrdil mučednictví lásky otce Richarda a zmíněným církevním společenstvím dal nového přímluvce. Rád vzpomínám na počátek diecézního procesu, kterého jsem se zúčastnil v Limburgu v roce 2003. Velkou částí roku 2019 se tak nesla myšlenka duchovní přípravy na blahořečení, které bylo stanoveno na 15. září v limburské katedrále. Ačkoliv jsem se sám nemohl slavnosti zúčastnit a na slavnost se vydal biskup Martin David, potěšila mě účast dvou stovek diecezánů, včetně zástupců státní správy a místní samosprávy, kteří mohli prožít radostnou a důstojnou slavnost blahořečení.

Druhou událostí byla v listopadu Národní pouť do Říma jako poděkování za svatořečení sv. Anežky České a za dar svobody. Její svatořečení sv. Janem Pavlem II. před třiceti lety bylo znamením úsvitu nových časů.

Mnozí z nás, kteří jsme se tenkrát tohoto „zázraku“ zúčastnili, jsme se spolu se všemi ostatními účastníky této děkovné pouti vydali děkovat i prosit za nové požehnání pro naši vlast.

Obě tyto události spojuje právě myšlenka daru svobody. Dar, kterého si nesmírně vážíme a který je možné naplnit i v tak nesvobodném prostředí, jakým byl koncentrační tábor. V těchto nelidských podmínkách se bl. P. Henkes svobodně rozhodl svůj život nasadit pro druhé. Svou přímluvou nás sv. Anežka Česká vyzývá k nasazení se pro společné dobro, k lásce k těm nejpotřebnějším, k pravé svobodě lidí dobré vůle. Těší mě, že i tato Výroční zpráva svědčí o pestré škále činností, kterým Církev ve svobodné společnosti naplňuje toto poslání.

+František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

Výroční zpráva za rok 2019 je k dispozici ke stažení zde.

 

Pin It