Milí přátelé,

s přibývajícími léty jsem rád, když mohu vzít do rukou např. tuto Výroční zprávu za rok 2018 a díky ní si připomenout, co vše bylo zapsáno do historie diecéze a jistě tak i do historie nejednoho z Vás.

Já osobně jsem měl hned na začátku roku příležitost pohlédnout na 70 let svého života. Jsem vděčný Pánu Bohu za každý dar i za každého člověka, kterého mi Pán poslal do cesty. Je dobré si uvědomit, že každého z nás Bůh provází na cestě života.

Rok 2018 nám přinesl několik radostných i pohnutých událostí. Jednak výročí, která se pojí se službou životu. To první se vztahuje k poutnímu místu Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách, kde uctíváme Matku Boží jako Ochránkyni života. Věřím, že toto požehnané místo ve své novodobé historii stále více toto poslání naplňuje. Druhým radostným výročím je pro mne čtvrtstoletí Centra pro rodinu a sociální péči. Nepomůže nám jen hovořit o významu a potřebě rodiny pro společnost, ale musíme rodinu chránit a pomáhat jí. Současná doba přináší své těžkosti ve vztazích a mate samu podstatu rodiny nebezpečnými ideologiemi. Centrum pro rodinu i v tomto svém jubilejním roce přišlo s pestrou nabídkou pomoci rodinám i jednotlivcům v nejrůznějších etapách jejich životů.

Nemohu se nezastavit u dvou pohnutých událostí, kterými pro mne – a věřím, že i pro nejednoho z Vás – byla úmrtí dvou vynikajících diecézních kněží: P. Michala Jadavana a Mons. Josefa Maňáka, místeckého děkana. Z lidského hlediska to byla ztráta, protože oba mohli ještě mnoho ve své službě vykonat. Ale jsem přesvědčen, že dále konají dílo ve prospěch naší diecéze, jen již z té nebeské perspektivy. Jejich odchod je výzvou i pro nás, abychom nepromarnili čas svého života, čas, který tvoří nejen naši osobní historii, ale i dějiny církve a společnosti, ve které je nám dáno žít.

Kéž se nám to daří i v dalších létech.

+ František Václav Lobkowicz biskup ostravsko-opavský

Výroční zpráva za rok 2018 je k dispozici ke stažení zde.

Pin It