Milí přátelé,
je dobře, když se umíme ohlédnout trochu zpět. Naše pamatování je opravdu omezené, a tak jsou tu tzv. výroční zprávy, kde je možno připomenout si aspoň to nejdůležitější, co bychom si pamatovat měli. Vydávají je mnohé instituce a také církev přistoupila k praxi podat zprávu o tom, co všechno se událo. Nejde tu o nějaké chlubení se, ale o snahu zachytit a reflektovat, co vše je za námi. Jsou mnozí, kteří činnosti církve nerozumí nebo jí přímo nejsou nakloněni, stále namítají, že církev nic nedělá, že je nepotřebná.


A jsou i mnozí věřící, kteří se vždy k podobným informacím nedostanou a vůči argumentům o nepotřebnosti církve pak stojí bezradní. Také proto předkládáme zprávu za příslušný rok, aby byly zřejmé mnohé aktivity na poli duchovní péče, starostlivosti o rodinu a mládež, v široké škále pomoci nemocným a potřebným apod. Pevně věřím, že Vy všichni, kterým se naše výroční zpráva dostane do rukou, si ji dobře prostudujete a připomenete si tak s námi události roku 2017. A nejen události: vzpomeňme při tom i na všechny naše přátele, kteří nás předešli ve znamení víry a spí spánkem pokoje. Já vzpomínám na svou sestru, kterou jsem v říjnu 2017 pochoval.


Rok 2017 jsme začínali jako každý jiný Tříkrálovou sbírkou. O tom, jak se vybraných asi 15 milionů korun využilo, se jistě dočtete ve výroční zprávě Diecézní charity ostravsko-opavské. I touto cestou znovu děkuji všem dárcům a také všem těm, kdo se o zdárný průběh sbírky postarali. Uplynulý rok byl rokem volebním. Nechci tuto událost komentovat, jen nám to připomíná, že církev žije uprostřed konkrétního společenství a podle svých možností nabízí svou službu a pomoc. Patří k tomu také modlitba za náš stát a jeho čelní představitele.

Pro naši diecézi bylo asi nejdůležitější událostí první biskupské svěcení v její historii. Dosavadní generální vikář Mons. Martin David byl papežem Františkem jmenován pomocným biskupem ostravsko-opavským a 28. 5. přijal v katedrále biskupské svěcení. Jsem Svatému otci za tento dar velmi vděčný. Další velkou událostí bylo výročí 750 let od založení Ostravy. Byl u toho tenkrát olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, který ji v roce 1267 zmínil ve své závěti. Také jsme si připomínali stejné 750. výročí kanonizace sv. Hedviky, patronky naší diecéze. Při národní pouti k jejímu hrobu do Trzebnice jsme děkovali a zároveň prosili o její pomoc. A nemohli jsme zůstat lhostejní ani ke 100. fatimskému výročí. V brožurce si připomenete jistě i další události.

Jinak chci ještě připomenout další historickou událost: když nám stát částečně restituoval majetek ukradený komunisty po únorovém puči 1948, s radostí jsme s biskupem Martinem v rámci oslav 450 let – již naší – Obory Hukvaldy zasadili nové pamětní stromy. A těší mě také, že nová liška Bystrouška, kterou jsme pořídili za tu ukradenou, již rok vítá návštěvníky obory a snad i jejich dobrou náladu.

Přeji Vám všem radost v srdci a jako nám Bůh žehnal v roce 2017, kéž nám žehná i v letech budoucích.

+ František Václav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský

Výroční zpráva za rok 2017 je k dispozici ke stažení zde.

Pin It