Více než 130 000 návštěvníků si prohlédlo tři desítky chrámů a kostelů

Poprvé bylo od května do října letošního roku v Moravskoslezském kraji zpřístupněno 29 kostelů s průvodcovskou službou. Příležitosti prohlédnout si církevní památky i mimo bohoslužby využilo více než 130 000 návštěvníků. Projekt pod názvem „Otevřené chrámy 2017“ realizovalo za podpory Moravskoslezského kraje Biskupství ostravsko-opavské. Do konce roku bude zpřístupňováno ještě osm z těchto kostelů.

„Otevřené chrámy 2017“ bezplatně zpřístupnily církevní stavby šest dní v týdnu od úterý do neděle v největších městech kraje – v Ostravě, Opavě, Karviné a Frýdku-Místku. Další turisticky atraktivní církevní památky byly zpřístupněny o víkendech přes období turistické sezony. Kromě dvou míst přivítal návštěvníka na všech dalších vyškolený průvodce.

Na základě statistiky návštěvnosti ‚Otevřených chrámů‘ můžeme říci, že zájem o návštěvu církevních staveb je velký,“ uvádí projektový manažer ostravsko-opavského biskupství Miroslav Přikryl. „Mezi nejvíce navštěvované kostely ve velkých městech patří katedrála Božského Spasitele v Ostravě, kostel sv. Kříže v Karviné-Fryštáku a bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Velký zájem také vzbudily turisticky zajímavé kostely, např. kostel sv. Maxmiliána na Hukvaldech, poutní místo Cvilín u Krnova, kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku a kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé v Beskydech,“ doplňuje výčet manažer.

Průměrná návštěvnost kostelů zapojených do projektu je 12 návštěvníků za hodinu. V hodnotě jsou započteni pouze návštěvníci, kteří do kostela přišli za prohlídkou. Jelikož se jedná o první rok projektu „Otevřené chrámy“, nelze statistiku návštěvnosti porovnat s předešlými léty. Dosavadní kladné ohlasy na zpřístupnění kostelů však předčily všechna očekávání.

Velké množství návštěvníků s velkým povděkem kvitovalo, že je kostel otevřený, že je vždy velmi přitahovala možnost návštěvy a prohlídky, že častokrát projížděli kolem nebo vyšli až ke kostelu, ale bylo bohužel vždy zavřeno,“ prozrazuje Marie Jasioková, průvodkyně v kostele Narození Panny Marie v Orlové.

Příprava projektu probíhala už od roku 2016, kdy byl stanoven cíl otevřít alespoň jeden kostel v největších městech kraje šest dnů v týdnu během celého roku a k tomu zpřístupnit v turistické sezóně další nejzajímavější kostely především v místech, která jsou hojně navštěvována turisty,“ popisuje projektový manažer pro církevní turistiku Martin Hiltavský a pokračuje: „V měsíci dubnu proběhlo školení osob, které zajišťují průvodcovskou službu v kostelích. Na školení se podílel mimo jiných také kněz P. Vladimír Záleský, který dlouhodobě působí a provádí v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (památka UNESCO). Řadu užitečných informací týkajících se bezpečnosti předali průvodcům zaměstnanci Městské policie Ostrava a školitelé z řad zaměstnanců biskupství. Díky školení se podařilo vytvořit velmi dobré zázemí nejen pro průvodce v kostelích, ale hlavně pro samotné návštěvníky.“

Tato myšlenka získala podporu Moravskoslezského kraje, který na spolufinancování realizace poskytl dotaci ve výši 1,2 mil. Kč. Peníze byly především určeny na financování průvodců v kostelích a propagaci projektu. Další provozní náklady financovaly biskupství a jednotlivé farnosti ze svého rozpočtu.

V prosinci letošního roku se uskuteční setkání s kněžími a průvodci, kteří zajišťují zpřístupnění kostelů v jednotlivých farnostech. Na setkání dojde k výměně zkušeností a informací z průvodcovské praxe. Ostravsko-opavské biskupství by v tomto velmi úspěšném projektu rádo pokračovalo i v dalším roce. V současné době bylo osloveno několik dalších nově vytipovaných kostelů s žádostí o zapojení se do projektu. Mohlo by tak dojít k rozšíření až na počet 35 zpřístupněných kostelů.

Aktuální informace o projektu „Otevřené chrámy“ je možné sledovat na: http://www.doo.cz/otevrenechramy.

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Miroslav Přikryl, projektový manažer

Tel.: 597822264

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příloha č. 1. – Kostely zpřístupněné do konce roku

Místek – Kostel sv. Jan a Pavel

Karviná – Kostel Povýšení sv. Kříže

Katedrála – Ostrava

Krnov – Cvilín

Hukvaldy – Kostel sv. Maxmiliána

Štramberk – Kostel sv. Jana Nepomuckého

Konkatedrála – Opava – bez průvodce

Kravaře – Kostel sv. Bartoloměje – bez průvodce

Příloha č. 2. – Výběr ze zpětných vazeb průvodců.

Marie Jasioková, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Orlová

Velké množství návštěvníků s velkým povděkem kvitovalo, že je kostel otevřený, že je vždy velmi přitahovala možnost návštěvy a prohlídky, že častokrát projížděli kolem nebo vyšli až ke kostelu, ale bylo bohužel vždy zavřeno.

Přijížděli lidé z Polska a ze všech koutů naší republiky.

Lidé, kteří šli např. na nákup, si jen tak neplánovaně „odskočili“ do kostela.

Domnívám se z reakcí hostů, že všichni jsou uchvácení krásou místa, stavby a výzdobou chrámu. Někteří přicházeli na prohlídku i vícekrát.

Přicházeli starší lidé, kteří kostel navštěvovali v dětství, buď s prarodiči, nebo byli v našem kostele ministranty, proto jeden muž chtěl nahlédnout i do sakristie, zda se to tam nějak změnilo. A říkal, že změnilo.

Mladý muž z Prahy nechtěl věřit, že byly při stavbě kostela použity železobetonové klenby. Dle jeho zjišťování a studií byly údajně poprvé použity až při stavbě Paláce Lucerna o pár let později.

Jeden sbormistr z Prahy přijel s celým svým sborem uskutečnit koncert do našeho kostela jen proto, že do něho vždy o prázdninách přicházel se svojí babičkou a došlo zde u něho k obrácení.

Velmi silně na mne působila návštěva skupiny věřících žen v nádherných lidových krojích z Polska, které vystupovaly na orlovském jarmarku. Dostavil se v kostýmu i dlouhovlasý člen historického šermu. Bylo to milé a nezvyklé zpestření služby.

Velmi zajímavé bylo pozorovat reakce návštěvníků na zpovědnici. Někteří začali divoce mávat rukama a utíkali pryč, někteří chtěli nahlédnout, že to znají z televizních detektivek, a jiní se začali nahlas zamýšlet nad svým životem, stalo se, že se mi najednou muž začal vyznávat ze svých hříchů.

Častokrát jsem si vyslechla vzpomínky a životní příběhy.

Jan Prais, kostel sv. Václava, Ostrava

Do kostela sv. Václava v Ostravě přicházelo průměrně 30 % návštěvníků z Polska, které památka velmi zajímala, a ptali se, který z chrámů je v Ostravě ještě otevřen.

Nejvzdálenějšími návštěvníky byla rodina z Tchaj-wanu a z Miami.

Barbora Jendrišáková, kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Český Těšín

Kostel navštívila skupinka šesti Angličanů, u které jsem musela využít i svou angličtinu. I přes počáteční nervozitu se dozvěděli své, pochválili náš kostel a dokonce i mou angličtinu.

Přišel také manželský pár, který se zabývá církevní turistikou a obchází všechny otevřené chrámy v okolí.

Lidi nejvíce zajímá historie kostela a relikvie – proč tam jsou, jak jsme je získali a k čemu slouží. Nejvíce je fascinuje naše farní tradice, průvod na svatého Melichara Grodeckého. Již od roku 1996 každou první zářijovou neděli přenáší průvod kněží, ministrantů a farníků jeho ostatky do polského Těšína, kde je sloužena mše svatá, nebo přichází zástup lidí přes hraniční Olši k nám. Lidé bývají z této tradice nadšení stejně jako z našeho chrámu.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It