Ostrava - Misijním projektem Dny víry oslaví ostravsko-opavská diecéze ve dnech od 5. do 12. června své dvacáté narozeniny. Kulturní, společenský, vzdělávací i evangelizační program má za cíl oslovit širokou veřejnost. Ostravsko-opavská diecéze byla založena 30. 5. 1996 papežem Janem Pavlem II. Do vedení diecéze byl jmenován pražský světící biskup František Václav Lobkowicz. Program zahájí v neděli 5. 6. mše svatá přímo na Masarykově náměstí v Ostravě. Hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a kazatelem brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Hostem bude apoštolský nuncius Mons. Giuseppe Leanza a další biskupové z České republiky, Slovenska a Polska.

Ve stejný den projde městem poprvé Pochod pro život. Součástí Dnů víry bude koncert vážné hudby v katedrále, promítání filmů v Minikině, diskuze s kněžími a řeholnicemi v klubu Stará Aréna. „Chceme pozvat také na výstavy na téma Diktatura versus naděje v katedrále, o Matce Tereze v kostele sv. Josefa a výstavu Obrazy rodičovství v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Horách,“ uvedl koordinátor Dnů víry P. Vít Zatloukal, který upozornil také na tři diskuzní večery. „V klubu Stará Aréna bude v pondělí 6. 6. setkání s tzv. Psychofaráři. Jsou to tři kněží, kteří působí také jako psychologové nebo psychoterapeuti,“ vysvětlil Zatloukal. Další zajímavý název diskuzního večera je „Horká vana“ s podtitulem „Bez vytáček o křesťanství“. Na dotazy návštěvníků bude ve středu 8. 6. odpovídat pět kněží a jedna řeholní sestra. Ve čtvrtek 9. 6. se na biskupství v Ostravě představí ve své Talk show s názvem „Kostel, hospoda, postel“ známý kněz P. Zbigniew Czendlik.

Aktivity by neměly probíhat jen v Ostravě. K zapojení do Dnů víry byly vyzvány všechny farnosti a všichni věřící. Většina farností se zapojí do programu prostřednictvím Noci kostelů v pátek 10. 6. Ostravští salesiáni se ve spolupráci s pastoračním centrem Romů v Čičavě zaměří na tzv. vyloučené lokality. Jejich program doprovodí koncert populární romské gospelové kapely F6.

Týden zakončí 6. ročník křesťanského festivalu Slezská lilie. Sobota 11. 6. bude patřit koncertům v kostele sv. Václava, v Avion Shopping parku a před katedrálou Božského Spasitele. V neděli 12. 6. se program festivalu vrací do Ostravy-Kunčiček, kde je na farní zahradě jeho tradiční místo. Mši svatou bude od 10.30 hodin sloužit P. Marián Kuffa ze Slovenska. Hovořit bude také o svých zkušenostech z pastorace lidí na okraji společnosti. Bohoslužbu doprovodí zpěvem Schola brněnské mládeže. Dny víry zakončí v 17.00 hodin přímo před úřadem Magistrátu na Prokešově náměstí ekumenická modlitba za Ostravu a za vyřešení složité sociální situace horníků v regionu.

Záštitu nad akcí Dny víry převzali hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, 1. místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibor Mouka a náměstek primátora statutárního města Opava Josef Stiborský.

Během celého týdne budou na Masarykově náměstí dva informační stánky.

V jednom z nich se budou prezentovat aktivity pastoračních center biskupství (Centrum pro mládež, Centrum pro rodinu a Katechetické a pedagogické centrum.) Druhý stánek bude mít k dispozici programy Dnů víry a dobrovolníci z řad věřících v něm budou ochotní ke sdílení své vlastní zkušenosti víry s kolemjdoucími.

bude informovat o programu Dnů víry. www.dnyviry2016.cz .

Němý film i 3D projekce

Tři filmové večery nabídne program Dnů víry v Ostravě. Ve spolupráci s Minikinem a TV NOE se podařilo zapůjčit tři filmy. Každé představení bude originální. Italský snímek Vatikánská muzea nabídne zážitek 3D projekce, film Pouť zavede diváky do Španělska na populární cestu do Santiaga a třetí promítání bude patřit éře němého filmu. Dílo Svatý Václav z roku 1929 bude doprovázet živá hudba. „Protože jsou kapacity Minikina omezené, je třeba rezervovat si místo v rezervačním systému na internetu. Pokud na vás místo v rezervaci nezůstalo, nebojte se přijít, zkušenost praví, že ne všichni, kdo chtěli přijít, také přijít mohli – případně se najde nějaké jiné řešení,“ zve na filmová představení P. Vít Zatloukal.

První pochod pro život v Ostravě

V neděli 5. 6. projde Ostravou první Pochod pro život. Pro-life akce začíná v 15.00 hodin v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoz. Pochod vyjde po Nádražní ulici směr centrum. Procesí projde rovněž vyhlášenou ostravskou ulici Stodolní. Cílem účastníků je kostel sv. Josefa na Vítkovické ulici. (Salesiánské středisko Don Bosko). Zde bude sloužena mše svatá na úmysl ochrany lidského života. Po bohoslužbě program pokračuje vystoupení scholy Přyvozacy s hudebním pásmem Tečka za člověkem.

Ostravsko-opavská diecéze

Diecéze ostravsko-opavská je součástí Římskokatolické církve je nejmladší diecézí v České Republice. Založena byla Janem Pavlem II. dne 30. 5. 1996 papežskou bulou "Ad Christefidelium spirituali". Zahrnuje celé území Moravskoslezského kraje a území okresu Jeseník. Celková rozloha je 6 150 km2 a na jejím území žije více než 1 290 000 obyvatel, z čehož je 422 000 katolíků.

Hlavními chrámy diecéze jsou katedrála Božského Spasitele v Ostravě a konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Patronkou je svatá Hedvika.

Základní strukturu diecéze tvoří 276 farností, které jsou rozčleněny do 11 děkanátů. Kněžími bylo ke konci roku 2015 obsazeno 148 farností. Sídla děkanátů jsou Bílovec, Bruntál, Frýdek, Hlučín, Jeseník, Karviná, Krnov, Místek, Nový Jičín, Opava, Ostrava.

V diecézi fungují pastorační centra pro mládež, rodiny a seniory, katechezi a vzdělávání. V sociální oblasti působí Diecézní charita s osmnácti oblastními Charitami v různých částech diecéze. Rozsáhlá je také aktivita církve v oblasti školství.

V diecézi poskytují předškolní vzdělávání dvě církevní mateřské školy v Ostravě a Ludgeřovicích, tři základní školy v Kopřivnici, Hradci nad Moravicí a Ostravě. Maturitu lze získat na střední zdravotnické a pedagogické škole v Odrách, Církevní konzervatoři v Opavě a Biskupském gymnáziu v Opavě. V diecézi působí celkem 31 řeholních řádů a institutů, z čehož bylo 14 mužských, 16 ženských. Rozvíjí se rovněž nová církevní hnutí. Například komunita Chemin Neuf, Sant Egidio, Focoláre, Modlitby matek a další.

Pin It