Ostrava-Zábřeh – Vzácný gotický zvon z 13. století ze sbírek Arcidiecézního muzea v Olomouci si v příštích dnech zapůjčí farnost Ostrava-Zábřeh. Ve dnech od 7. do 19. 6. se vrátí do míst, kde dvě stě let svolával věřící k bohoslužbě. Původně totiž visel na věži kostela Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu. Zvon budou moci vidět účastníci bohoslužby za národ v novém kostele Svatého Ducha, při Noci kostelů a dalších příležitostech.

Zvon, který vyzváněl již v době vlády Karla IV., se tak v Ostravě stane symbolem 700. výročí od jeho narození. „Chceme spojit zvon oslavou jubilea Karla IV. a upozornit na to, že víra není záležitost módy po revoluci, ale že tady na tomto místě je 700 let živá,“ uvedl P. Vítězslav Řehulka, farář farnosti Ostrava-Zábřeh.

Zvon bude poprvé k vidění v úterý 7. 6. odpoledne při přednášce v kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Na téma „Gotický zvon z Ostravy-Zábřehu“ bude od 16.00 hodin přednášet Bc. Petr Přendík (cca 30 min.) Další příspěvek na téma „Privilegium Karla IV. pro Ostravu“ bude mít ředitelka Archivu města Ostravy PhDr. Blažena Przybylová (cca 30 min.).

Ve středu 8. 6. bude unikátní zvon Vystaven v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu při mši svaté za národ u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Hlavním celebrantem bohoslužby bude generální vikář Mons. Martin David. Hudební doprovod zajistí vokální komorní sbor Canticum Novum.

Ve dnech od 10. do 19. 6. se zvon vrátí na místo, kde zvonil 200 let. Od Noci kostelů jej uvidí návštěvníci farního kostela Navštívení Panny Marie. Zábřežský zvon z přelomu 13. a 14. století má zcela unikátní plastickou výzdobu, jejíž součástí je i otisk pečetního typáře a gotický štít s českým dvouocasým lvem. Jedná se o historicky i typologicky mimořádnou středověkou kovolijeckou památku, výrazně přesahující obvyklý regionální význam památek tohoto řemesla,“ uvádí odborný web o restaurátorství.

Zvon váží 226 kg a je naprosto ojedinělý dvojitou "patrovou" korunou zdobenou hlavami řeholníků, patrně benediktinů. Zajímavost odhalila také spektrální analýza chemického složení, a to, že zvon obsahuje mimořádně vysokou příměs stříbra. Zvuk zvonu zachytila zkouška při jeho instalování ve sklepních prostorách Arcidiecézního muzea v Olomouci v roce 2007. Poslechnout si jej můžete zde.

Naposledy bude možné „Zábřežský“ zvon vidět ve čtvrtek 19. 6. v Zámku v Ostravě-Zábřehu při příležitosti slavnosti obvodu Jih. Zvon je zapůjčen z Arcidiecézního muzea v Olomouci díky spolupráci farnosti Ostrava-Zábřeh s městským obvodem Ostrava-Jih.

Pin It