Biskupství ostravsko-opavské uplatnilo u Okresního soudu ve Frýdku-Místku proti Obci Hukvaldy a České republice žalobu na určení vlastnictví České republiky - státu k pozemkům v k.ú. Sklenov (v Obci Hukvaldy), jejichž vlastnictví přešlo protiprávně v rozporu s blokačním paragrafem zákona o půdě na Obec Hukvaldy.

Předmětem žaloby jsou pozemky o celkové výměře cca 80.000 m2. Prostorově tvoří tyto pozemky areál tzv. Hukvaldského dvora včetně chátrajících stodol a navazující zemědělské pozemky, které dále navazují na zemědělské pozemky ve vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského.

Biskupství ostravsko-opavské má eminentní zájem na utváření a udržování dobrých vzájemných vztahů a spolupráce s obcemi, tedy i s Obcí Hukvaldy, na jejímž katastru vlastní biskupství mimo jiné tvořící Oboru Hukvaldy.

Biskupství ostravsko-opavské se snaží o nalezení mimosoudního smírného vyřešení sporu ve věci historických církevních pozemků ve vlastnictví Obce Hukvaldy.

„V rámci rozvíjení tvořivé spolupráce ostravsko-opavského biskupství a Obce Hukvaldy navrhlo biskupství smírné vyřízení soudního sporu tak, že z nárokovaného majetku v rozsahu cca 80.000 m2 by v rámci smírného mimosoudního řešení požadovalo vydat pouze část pozemků o výměře cca 15.000 m2 (tj. cca 20% svého nároku), a to pouze tu část, která je nezbytně nutná pro zázemí tzv. Hukvaldského zámečku,“ uvedl právník biskupství Mgr. Roman Krakovka, který dodal, že se jedná pouze o minimální část nároku nezbytnou pro zajištění parkování, obsluhu a další aktivity spojené s využitím Hukvaldského zámečku.

Biskupství se tedy v rámci smírného vyřízení vzdalo nároku na vydání lukrativních zemědělských pozemků o rozloze cca 43.000 m2 a dále pozemků tvořících areál tzv. Hukvaldského dvora včetně stodol. „Biskupství je ochotno akceptovat zájem Obce Hukvaldy na ponechání vlastnictví nemovitostí tvořící areál tzv. Hukvaldského dvora. Konkrétní uspořádání případného mimosoudního řešení bude samozřejmě předmětem dalších jednání s Obcí Hukvaldy,“ doplnil právník Krakovka.

Kontakt: Mgr. Bc. Pavel Siuda, tiskový mluvčí, tel. 731 625 614

Pin It