Již třetí návštěvu inspektorů České školní inspekce má za sebou v poslední dekádě Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách. Všechna tři šetření v letech 2007, 2011 a 2016 hodnotí školu jako vynikající místo pro vzdělávání.

„Zpráva je pro nás opět velmi dobrá. Je to již třetí vynikající hodnocení z kontrolní činnosti ČŠI na naší škole. Máme opakovaně výjimečné hodnocení, které není běžné. Většinou se za dobrý výsledek považuje sdělení, že škola neporušila ve sledovaných ukazatelích právní předpisy. U nás máme opakovaně vynikající hodnocení, v dřívější terminologii to byly příklady dobré praxe, nyní jsou to zásadní klady,“ uvedla ředitelka školy Pavla Hostašová.

Inspektorům se líbilo zapojení studentů do sociálních služeb v odděleních léčebny dlouhodobě nemocných v místní nemocnici nebo návštěvy seniorů v Domově Odry a domácnostech ve spolupráci s místní Charitou. Kladné body škola získala také za organizování celostátní přehlídky, literární soutěže, Pedagogickou poemu i soutěž Myšlenková mapa v anglickém jazyce.

Kontrola si všímala také technického vybavení tříd, zařízení školy a internátu. „Zřizovatel a vedení školy pečují o budovu školy i o vnitřní prostory a dále zkvalitňují materiální podmínky vzdělávání. Přibyly nové odborné učebny, případně bylo jejich zařízení modernizováno. Významně je posíleno vybavení tříd dataprojektory, interaktivními tabulemi (dvanáct učeben) a jinými prostředky informačních technologií,“ píší ve své zprávě, která má 14 stran.

Zpráva komentuje i stavební úpravy z posledních let. „Moderní přístavba, jež je propojena se starou budovou umožňuje postiženým bezbariérový vstup a pohyb. Pro tělesně postižené jsou vytvořeny příznivé podmínky pro vzdělávání. Vybavení odborných učeben je kvalitní, průběžně je obnovováno a zlepšováno,“ uvádí inspektoři, kteří do svých poznámek zahrnuli také opravu fasády a zateplení tělocvičny v minulém kalendářním roce.

Další hodnocení musí potěšit nejen školu, ale i studenty a jejich rodiče. „Pedagogický sbor je stabilní.
Pedagogové komunikují s žáky přátelským způsobem, projevují vstřícnost a zájem. Škola vytvořila účinné preventivní systémy zaměřené na omezení rizikového chování. Ve třídách panovala příjemná atmosféra. Škola podporuje sounáležitost s obcí, v níž sídlí.“

Celou zprávu ČŠI o církevní škole, jejímž zřizovatelem je ostravsko-opavské biskupství, najdete na stránkách www.cssodry.cz.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České
1. máje 249/37
742 35 Odry
+420 556 730 129
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.http://www.cssodry.cz

 

 

 

Pin It