Ostrava - V úterý 8. 12. začíná pro celou katolickou církev Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. Rok odpuštění, uzdravení a očištění od hříchu má motto „Milosrdní jako Otec“ a potrvá do 20. 11. 2016. Papež František zahájí Svatý rok otevřením „Brány milosrdenství“ v chrámu sv. Petra v Římě. Slavnost zahájení proběhne na náměstí svatého Petra od 9.30 hodin. Ceremoniál bude vysílán v přímém přenosu v České televizi.

Zahájení Svatého roku milosrdenství prožije ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz v úterý 8. 12. v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie při mši svaté, která začíná v 18.00 hodin. V katedrále Božského Spasitele v Ostravě bude mši svatou od 18.00 hodin sloužit generální vikář Mons. Martin David. Oba tyto kostely patří do seznamu míst se Svatou branou milosrdenství.

Svaté brány v Ostravě a Opavě

Svaté brány milosrdenství budou mít také kostely po celém světě, aby každá místní církev byla přímo zapojena do svatého roku jakožto mimořádného momentu milosti a duchovní obnovy. Poprvé v dějinách církve budou mít své „svaté brány“ také vybrané kostely v České republice. V ostravsko-opavské diecézi budou Brány milosrdenství otevřeny v neděli 13. 11. v ostravské katedrále v opavské konkatedrále.

Biskup František Václav Lobkowicz otevře Svatou bránu v katedrále Božského Spasitele v Ostravě na zahájení mše svaté v neděli 13. 12. v 9.30 hodin. Svatou bránu v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě otevře v neděli v 8.30 hodin generální vikář Mons. Martin David. U Bran milosrdenství bude během celého roku působit zpovědní služba. Branou milosrdenství bude hlavní vchod do kostela.

Skutky tělesného a duchovního milosrdenství

Věřící mají za úkol během Svatého roku milosrdenství projít jednou ze svatých bran a konat skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Mezi skutky tělesného milosrdenství patří skutky milosrdenství k bližním, o kterých hovoří Ježíš v Matoušově evangeliu. „Sytit hladové, napájet žíznivé, oblékat nahé, přijímat cizince, pomáhat nemocným, navštěvovat vězně, pohřbívat mrtvé“. Mezi skutky duchovního milosrdenství patří „radit pochybujícím, poučovat nevědomé, napomínat hříšníky, utěšovat zarmoucené, odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi, prosit Boha za živé i mrtvé“.

Papež vybízí věřící, aby každý měsíc vždy praktikovali jeden skutek tělesného a jeden skutek duchovního milosrdenství.

Diecézní pouť do Říma
Zvláštním znamením svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, kterou se každý člověk ubírá ve svém životě. Život je putováním a lidská bytost je viator, poutník, který jde po cestě ke kýženému cíli. (z papežské encykliky Misericordiae Vultus)

Ostravsko – opavská diecéze uspořádá ve Svatém roce milosrdenství Diecézní pouť do Říma ke Svatým branám za účasti biskupa Františka Václava Lobkowicze, jako poděkování za společnou cestu 20 let v historii diecéze. Diecézní pouť se uskuteční v termínu 25. – 30. 9. 2016.

Více ke Svatému roku milosrdenství zde.

Letáček ke stažení - Milosrdensvi.pdf

Mgr. Bc. Pavel Siuda, tiskový mluvčí Biskupství ostravsko-opavského

Tel. 731 625 614

Pin It