Ostrava – Po více než roční rekonstrukci se v neděli 22. listopadu slavnostně otevírá katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Den znovuotevření nejvýznamnějšího kostela v diecézi připadá na slavnost Krista Krále, která je titulární slavností katedrály. Děkovná bohoslužba začíná v 10.00 hodin a bude ji celebrovat ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Mši svatou budou s biskupem sloužit také biskupové ze sousedních diecézí z Polska a Slovenska. Homilii přednese Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký.

Relikviář s ostatky sv. Jana Pavla II. a posvěcení svatostánku v adorační kapli

V rámci slavnostní bohoslužby budou v katedrále do bočního oltáře uloženy ostatky papeže sv. Jana Pavla II., které diecézi věnoval krakovský kardinál Stanislaw Dziwisz. Relikviář ve tvaru kříže s kapkou krve svatého papeže od něj v Krakově 12. 10. přezval biskup František Václav Lobkowicz společně s farářem farnosti Moravská Ostrava Mons. Janem Plačkem. Při mši svaté bude rovněž posvěcen restaurovaný svatostánek, který bude nově umístěn v adorační kapli vytvořené naproti sakristie.

Celodenní zpřístupnění kostela pro turisty

Novinkou nejen pro obyvatelé Ostravy bude možnost návštěvy kostela v čase mezi ranní a večerní bohoslužbou. Katedrála bude veřejnosti zpřístupněna celoročně vždy od úterý do soboty. Turistům bude k dispozici služba v nově vybudované recepci, kde bude možné získat informace, tiskoviny a případně si zapůjčit audioprůvodce. Pro účastníky bohoslužeb a návštěvníky katedrály budou nově k dispozici toalety umístěné rovněž ve vstupních prostorách katedrály.

Digitální vitráže v oknech promítnou díla studentů

Při slavnostním otevření budou také poprvé spuštěny transparentní displeje umístěné v zadních oknech katedrály. Jedná se o moderní technologii, která současnými technickými prostředky navazuje na tradiční vitráže v oknech kostelů. Transparentní displeje ve vypnutém stavu vypadají jako běžné sklo, avšak po spuštění programu dokáží zobrazovat výtvarný obsah. Na základě partnerské smlouvy s Fakultou umění Ostravské univerzity budou při otevření katedrály v oknech k vidění díla studentů této fakulty.

Vitríny se stálou muzejní expozicí

Ve vitrínách v bočních lodích katedrály budou k vidění jednak originály dokumentů z roku 1888 nalezených při sejmutí makovic z věží v průběhu rekonstrukce katedrály, dále originály výkresů pro stavbu katedrály od architekta Gustava Meretty z roku 1883 a originál dokladu o vysvěcení katedrály. Interiér bude nově doplněn také o panely, jejichž obsah připomene nejen historii katedrály, ale také pestrou paletu historicky pozoruhodných církevních památek na území Ostravsko-opavské diecéze.

Financování oprav katedrály Božského Spasitele

Celkové výdaje na opravu a vybavení katedrály v letech 2014-2015 dosáhly 68 mil. Kč, z čehož 65 mil. Kč tvoří výdaje stavební a 3 mil. Kč výdaje na vybavení, projekty a související činnosti.

Na pokrytí výdajů se významnou částí podílí Evropská unie: 30,5 mil. Kč bylo poskytnuto z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a 11,5 mil. Kč z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, díky spolupráci s katedrálou v Opoli. Statutární město Ostrava přispělo částkou 1,5 mil. Kč a v jednání je ještě dotace městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ze strany církve zbývá na dokrytí nákladů částka 22,5 mil. Kč, která se skládá z mnoha darů věřících i podporovatelů, dále z vyhlášené veřejné sbírky a z finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi.

Projektový manažer

Ing. Mgr. Miroslav Přikryl
tel. 597 822 264
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tiskový mluvčí

Mgr. Bc. Pavel Siuda
mobil: 731 625 614
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pin It