Ostrava - V den památky sv. Terezie z Kalkaty, který byl letos zároveň dnem 20. výročí jejího úmrtí, slavil biskup Martin David mši svatou v domě ostravské komunity Misionářek lásky. V promluvě se zabýval Ježíšovým slovem na kříži: „Žízním!“. Vybídl, aby nás, jako Matku Terezu a její sestry, spojovala s Kristem touha po spáse duší. Po mši svaté předvedly děti pod vedením sester mini-představení o zjevení Panny Marie ve Fatimě. Kongregace Misionářek lásky, kterou založila sv. Matka Tereza, působí v Ostravě-Přívoze od roku 2006.

Foto: Radek Šlachta

Pin It