Ostrava - Posilou v pastoraci ve farnostech ostravsko-opavské diecéze budou novokněží P. Pavel Obr a P. Michal Slanina, kteří vkládáním rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze přijali v sobotu 24. 6. kněžské svěcení. Svěcencům během obřadu svěcení vložil na hlavu ruce také pomocný biskup Martin David a všichni přítomní kněží, kteří své nové spolubratry přišli podpořit svou přítomností a modlitbou.

 

Pin It