Ostrava – Již posedmnácté vyraží v těchto dnech do ulic měst a obcí v celé ostravsko-opavské diecézi tříkráloví koledníci. Koledování Tříkrálové sbírky bude probíhat od 1. do 15. ledna a letos se charitám podařilo vyslat více než dva a půl tisíce kolednických skupinek. Vybrané finanční prostředky pomohou lidem v tísni a rozvoji charitních služeb. Charity zveřejnily jednotlivé projekty, které sbírka podpoří.

„Koledníčkům se loni v diecézi povedlo vykoledovat bezmála 15 mil. korun, které pomohly seniorům, stejně jako ohroženým dětem a lidem v tísni“ sděluje koordinátor sbírky při Diecézní charitě ostravsko-opavské Martin Hořínek. Tříkrálová sbírka se letos koná posedmnácté a svým rozsahem i objemem získaných finančních prostředků se jedná o největší sbírkovou akci v České republice. Unikátní je zejména ohromným zapojením dobrovolníků – koledníků.

Tři králové u otce biskupa

V pondělí 2. 1. připravila Diecézní charita ostravsko-opavská tiskovou konfernci pro ostravské novináře. Médiím se představila reprezentační skupinka složená s ředitelů charitních zařízení. Za krále se převlekli ředitele Charity Ostrava Bc. Martin Pražák, ředitel Charity sv. Alexandra Ing. Pavel Folta a vedoucí Charitního domu sv. Alžběty Mgr. Bc. Jindřich Čáp. Skupinku doprovázel prezident Diecézní charity ostravsko-opavké P. Jan Larisch ThD. Kolednická skupinka v tomto složení navštěvuje jednotlivá charitní zařízení a veřejné instituce. V pondělí 2. 1. dopoledne se zastavili také na biskupství a setkali se s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Reportáž z koledování přinesla ve večerních Událostech také Česká televize. Zprávu o koledování zveřejnila ČTK, Moravskoslezský deník a další média.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It