Ostrava - V ostravské katedrále Božského Spasitele se konala 22. 9. druhá Diecézní pouť seniorů, na kterou přijelo asi 210 lidí ze širokého okolí. Organizátorky Marie Göttlicherová a Ludmila Kaňoková si daly práci, aby pro ty, kteří vážili cestu do centra Ostravy, připravily zajímavý program. Společně se svými kolegy z Centra pro rodinu, kteří jim v hojném počtu přijeli pomáhat, přivítali poutníky, aby společně s biskupem Františkem V. Lobkowiczem, čtrnácti kněžími z ostravského děkanátu, kaplanem pro seniory P. Romanem Janáčem a hostem až z Blanska P. Jiřím Káňou, prožili mši svatou.

„Ve své promluvě otec biskup také zmínil píseň Wabiho Daňka: ,Zase bude líp',“ prozrazuje poutnice z Českého Těšína. „Říkal, že jako křesťanští senioři máme rozměr svého života v naději. A se svým stářím a bolestmi se máme vyrovnat svědectvím. Máme své milé srdce předávat dál,“ dokončuje poutnice.

Po komentované prohlídce opravené katedrály senioři přešli na biskupství, kde je čekalo bohaté občerstvení a prostor na vzájemné popovídání. Host z Blanska P. Jiří Káňa zde nebyl náhodou, ale otevíral druhou část programu přednáškou "Soužití generací ve farnosti". „Jsme moc rádi, že otec přijal naše pozvání, protože přednáška byla velmi inspirativní a praktická,“ pochvaluje si Marie Göttlicherová a pokračuje: „Říkal, že by si samozřejmě senioři užili mši bez hlučících dětí, ale za pár let by tam byli sami. Také nabídl praktické zkušenosti soužití generací. Říkal, že se například jedna paní nabídla a učila šít holky na stroji. Jinde zase senioři připravili pro děti farní den.“

Setkání zakončilo vystoupení dětského folklorního souboru Chasička z Frýdlantu nad Ostravicí.

Text: Jana Praisová

Foto: Pavel Zuchnický

 

Pin It