Opava - V sobotu 18. června vysvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner v opavské konkatedrále pětici nových jáhnů pro ostravsko-opavskou diecézi. Pro dva z nich (Pavla Obra a Michala Slaninu) je jáhenské svěcení předstupněm pro svěcení kněžské, tři zbylí (Josef Liberda, Jiří Pilnaček a Zdeněk Uher) budou působit ve svých farnostech coby trvalí jáhni.

Zaplněná konkatedrála přivítala poprvé v dějinách samostatné diecéze ostravsko-opavské jiného světitele než biskupa Františka Václava Lobkowicze, jehož z důvodu zdravotní indispozice zastoupil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ten v úvodu mše sv. na svého spolubratra v biskupské službě vzpomněl a vyjádřil potěšení z jeho lepšícího se zdravotního stavu.

FOTO: Pavel Zuchnický

 

Pin It