Opava - „V Opavě, kde Maria sobě stánek zvolila, k milosrdné pomodlit se, duše moje toužila,“ takto začíná píseň o devíti slokách, kterou v opavském kostele sv. Vojtěcha každoročně zpívají poutníci před obrazem Panny Marie, Matky milosrdenství. Opavská Madona se těší úctě obyvatel města od začátku 18. století. V Roce milosrdenství se jí přišli v sobotu 14. 5. poklonit věřící z celé diecéze. Mši svatou sloužil generální vikář Mons. Martin David, který také vedl procesí do konkatedrály, kde pouť zakončila Májová pobožnost.

„Proč Pannu Marii nazýváme Matkou milosrdenství?“ Položil otázku generální vikář a ve své promluvě vysvětlil tři důvody spojení Ježíšovy Matky s Božím milosrdenstvím. Prvním důvodem je samotné Mariino mateřství. „Nosí milosrdenství ve svém srdci. Tvář Otcova milosrdenství, tvář Ježíšova roste od Zvěstování pod jejím srdcem.“ Druhým důvodem je skutečnost, že Panna Maria Boží milosrdenství oslavuje a chválí ve svém Magnificat. Chválí Boha, který je milosrdenství. „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení.“ Třetím důvodem našeho vzývání Panny Marie jako Matky milosrdenství je její svědectví od kříže. „Byla to právě Maria, která stála s Janem pod křížem a dosvědčuje nám Ježíšova slova ‚Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.‘ Je svědkem toho, že Boží milosrdenství nezná hranic,“ řekl generální vikář Martin David.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It