Identifikace projektu:

Registrační člíslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010741
Doba realizace: do 30. září 2021
Dotace: Integrovaný regionální operační program
Celkkové náklady projektu: 22 mil.Kč
Dotace EU: 20 mil. Kč
Vlastní zdroje žadatele: 2,0 mil. Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je vznik volnočasového centra zaměřeného na:

 1. kvalitní přípravu pro zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech,
 2. rozvoj klíčových, přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce.

Využita bude budova žadatele, která bude sloužit jako zázemí pro  zájmové a volnočasové aktivity. V budově vzniknou nově 4 místnosti a zázemí. Kapacita objektu bude 118 osob.

Plánovány jsou aktivity pro školy, rodiny s dětmi, ale i další osoby.

Centrum bude v provozu celoročně a bude bezbariérové.

Výsledky projektu:

Díky projektu dojde k:

 • vzniku centra, které v regionu chybí,
 • smysluplnému využití jak chátrající budovy, tak především ojedinělého okolí,
 • zkvalitnění vzdělávání v přírodovědě, řemeslných a technických kompetencích,
 • zvýšení zručnosti a dovednosti žáků, díky praktickým činnostem a to jak badatelským, pozorovatelským, tak pracovním,
 • zvýšení motivace žáků ke studiu oborů potřebných na trhu práce a zkvalitnění informací pro volbu povolání,
 • smysluplnému trávení volného času,
 • přilákání cílové skupiny do přírody a tím zvýšení zájmu o dění kolem sebe,
 • vytvoření inovativních programů pro základní a střední školství v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání,
 • navázání funkční spolupráce se školami a dalšími jinými subjekty,
Pin It