Kostel sv. Jana Křtitele v současné podobě pochází z let 1751-1752, kdy byl postaven jesenickým stavitelem Johannem Georgem. Některé prvky stavby však ukazují na středověký původ stavby z poloviny 13. století. Kostel je výraznou dominantou a ozdobou Písečné.

V letech 2004-2005 byla provedena obnova střechy kostela. Původní krytina z břidlice byla již v dezolátním stavu, do krovu kostela zatékala dešťová voda a hrozilo jeho rychlé poškození dřevokazným hmyzem a houbami. Jako nová krytina byl vybrán kvalitní eternit, imitující břidlici.

V letech 2009-2014 byla provedena obnova fasády kostela. Práce byly prováděny horolezci, neboť stav fasády nevyžadoval velké zásahy do omítek. Bylo provedeno místní otlučení nesoudržných částí fasády, doplnění novou omítkou, omytí celých ploch od nečistot a mechů a proveden nový fasádní nátěr. Také kopule věže byla opatřena novým nátěrem.

Celkové náklady obnovy exteriéru kostela činily 2,5 mil,-Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Krajský úřad Olomouckého kraje
  • Biskupství ostravsko-opavské
  • Ministerstvo kultury ČR
  • Obec Písečná
  • Farnost Písečná

Pin It