Kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu u Bruntálu je jedním z nejvýznamnějších poutních míst v naší diecézi. Ke vzniku barokního poutního kostela se pojí legenda. Podle pověsti na místě zabloudil při lovu místodržící Řádu německých rytířů Augustin Oswald Lichtenstein. Když byl blízko smrti, nalezl jej místní uhlíř a zachránil. Místodržící zde z vděčnosti nechal v roce 1654 postavit dřevěnou kapli, do níž pořídil kopii slavného obrazu Pasovské Madony s Dítětem namalovaného Lucasem Cranachem starším. Vedle kaple byla v roce 1724 postavena poustevna.

Uctívaný obraz získával věhlas a přicházelo sem stále více poutníků, aby prosili o duchovní pomoc. Proto byl v letech 1755-1758 vystavěn velký poutní kostel, k němuž vede monumentální lipová alej z roku 1770, která je dnes chráněnou kulturní památkou. Hlavní alej je široká 12 m a podél ní jsou dvě boční aleje široké 4 m. Kostel byl v průběhu věků několikrát poškozen blesky a byl několikrát obnovován. V dřívějších dobách stával vedle kostela hostinec.

Slavnostní poutě se zde konaly až do roku 1970. Stavu kostela neprospěla těžba tufů v jeho blízkosti a příchodem okupačních vojsk Sovětské armády vzrostl vandalismus. Interiér kostela byl vojáky i místními vandaly poničen. Komunistické úřady nakonec poutní slavnosti zakázaly. Z jeho bohatého mobiliáře se podařilo zachránit jenom několik obrazů a soch. Obnovy se poutní místo dočkalo až po roce 1989.

Rozsáhlá obnova kostela proběhla v roce 1993. V roce 2008 se na kostele projevily poruchy kopule kostela. Vlivem destrukce dřeva došlo k naklonění kopule, která musela být ihned provizorně zajištěna a následně byla provedena její celková výměna. Akce byla realizována v letech 2008-2009. Nová kopule je přesnou replikou původní. V současnosti probíhá obnova střechy kostela.

Náklady obnovy kopule činily 3,3 mil,-Kč a byly hrazeny ze zdrojů:

  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Ministerstvo kultury ČR
  • Město Bruntál
  • Biskupství ostravsko-opavské
  • Římskokatolická farnost Bruntál

Pin It