Fara se nachází v samotném centru města, a i když exteriér budovy byl v dobrém stavu, interiér již neodpovídal současným potřebám a podkroví bylo zcela nevyužité. Farnost si uvědomovala, že potenciál jak budovy, tak okolí je nevyužitý a proto podala žádost o dotaci z fondů EU, díky níž došlo k vytvoření ojedinělého konceptu, kdy fara slouží nejen místním farníkům, ale i široké veřejnosti především z řad sociálně slabších rodin, které si nemohou dovolit děti posílat do drahých zájmových kroužků. Významnou cílovou skupinou jsou také senioři, kterým chyběly důstojné prostory k setkávání.

 V přízemní fary vznikl multifunkční sál, v kterém se konají především přednášky, setkávání mládeže, matek, mužů a seniorů, výuka náboženství pro předškolní a školní děti a v neděli zde probíhá „farní kavárna“. V přízemí je také knihovna, v níž probíhá i doučování dětí ZŠ, výuka angličtiny a počítačových dovedností, trénuje zde místní scholla. V podkroví fary se setkávají mladé rodiny, probíhá zde katechismus pro dospělé, ale také filmové večery. Především v dopoledních hodinách jsou prostory podkroví využívány spolkem NENUDA, který organizuje aktivity pro děti a maminky na mateřské dovolené. Zájemci mohou chodit např. do hudební školičky, učit se anglicky, cvičit, tvořit, ale také se účastnit takových akcí, jako je čtení dětem. Důležitým spojovacím prvkem v životě farnosti a města je farní zahrada, která je přístupná všem zájemcům. Děti zde mají k dispozici prolézačky a další herní prvky, starší lidé pak altán, lavičky a v případě zájmu si mohou zahrát např. minigolf, šachy či venkovní Člověče nezlob se.

Rekonstrukce fary proběhla v roce 2011. Celkové náklady opravy byly 4,9 mil. Kč. Většina výdajů byla uhrazena z dotace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

 

Pin It